สกรูคอมเพรสเซอร์

การติดตั้งระบบระบายที่ง่ายดาย

เพียงแค่เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ใดก็ตามที่จำเป็นต้องระบายของเหลวที่ควบแน่น (ถังเก็บ ตัวกรอง ไดรเออร์ เป็นต้น)


ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อใช้ระบบท่อน้ำทิ้ง

บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องระบายของเหลวที่ควบแน่นด้วยตัวเองอีกต่อไป และในขณะเดียวกันระบบท่อน้ำทิ้งก็ต้องบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย


ระบายของเหลวที่ควบแน่นไปยังตัวแยกน้ำมันโดยตรงได้ง่าย

การเชื่อมต่อระบบท่อน้ำทิ้ง และตัวแยกน้ำมันจะเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับกำจัดของเหลวที่ควบแน่นที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์และรวดเร็ว


  แรงดันการทำงานสูงสุด  ประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์สูงสุด
ประสิทธิภาพไดรเออร์สูงสุด
ประสิทธิภาพตัวกรองสูงสุด
แรงดันไฟฟ้า
การเชื่อมต่อ
A B
C
น้ำหนัก
  bar(psi) mc/h mc/h mc/h Volt/ Hz. / Ph. ก๊าซ mm. mm. mm. Kg.
LD 200
16 (232) 900 1800 9000     132 132 164 0.7
LD 202  16 (232) 1800 3600 18000 230/50-60/1 1 x 1/2"M BSP 132 192.4 224 1.2
LD 203  16 (232) 9500 19000 95000     132 208 239.6 2.8

ดาวน์โหลดใบปลิวผลิตภัณฑ์ของเรา