สกรูคอมเพรสเซอร์

ไดรเออร์แบบสารทำความเย็น ADQ

ไดรเออร์แบบสารทำความเย็นช่วยป้องกันการกระจายของอากาศอัดจากการกัดกร่อน และทำให้เกิดการรั่วซึม ดังนั้นจึงช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบอากาศอัดและเครื่องมือนิวแมติกได้

ติดต่อเรา

จุดควบแน่น

ระดับจุดควบแน่นขึ้นอยู่กับสภาวะการทำงานของสถานีคอมเพรสเซอร์ ระดับจุดควบแน่นมาตรฐานของไดรเออร์แบบสารทำความเย็น ADQ มีค่าเท่ากับ +3°C

คุณภาพอากาศดีขึ้น

การใช้ไดรเออร์อากาศ คุณภาพอากาศจะดีขึ้น และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลดลง

การทำงานที่เรียบง่ายของไดรเออร์สารทำความเย็น

การทำอากาศให้แห้งต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย ตรวจสอบคุณภาพอากาศได้อย่างรวดเร็วด้วยจอแสดงผลที่แสดงระดับจุดควบแน่น

โซลูชันที่คุ้มค่า

ไดรเออร์แบบสารทำความเย็นของเรามีการใช้พลังงานที่ต่ำมาก และประหยัดได้สูงในเวลาเดียวกันเนื่องจากมีการสูญเสียแรงดันเพียงเล็กน้อยในทั่วทั้งระบบ

ดาวน์โหลดใบปลิวผลิตภัณฑ์ของเรา

พบกับอีไดรเออร์ ADQ 216-462 ใหม่!