5 tips om energie te besparen met uw persluchtinstallatie

Lees onze tips om te ontdekken hoe u kunt besparen op energiekosten

Neem vandaag nog contact met ons op

October 20, 2022

Wist u dat 77% van de totale kosten van een compressorinstallatie uit energiekosten bestaat? Hier moet u rekening mee houden bij het opstellen van uw persluchtbudget. Hieronder hebben we tips gegeven over hoe u kunt besparen op energiekosten terwijl rekening wordt gehouden met het milieu. Wij zijn uw partners op het gebied van perslucht en zorgen ervoor dat u over alle beschikbare kennis op het gebied van perslucht beschikt.   

Tip 1: de juiste druk!

Alup Original Parts alup animations light white

Zorg ervoor dat uw compressorinstallatie op het juiste drukniveau werkt. Een verlaging van de druk van 1 bar levert een besparing op van 7-9% van het totale opgenomen vermogen van een compressor. 

Frequentiegeregelde compressoren hebben vaak een instelbare werkdruk tussen 4 en 13 bar, nauwkeurig tot 0,2 bar. 

Krijg goed advies over het juiste drukbereik voor uw toepassing. Zo bespaart u energie en dus geld.

Tip 2: gebruik energieterugwinning

Tijdens het comprimeren van lucht in uw persluchtsysteem ontstaat veel warmte. Een efficiënte recycling van de warmte die door uw compressor wordt geproduceerd, kan u veel geld besparen. Door het gebruik van een warmtewisselaar, kan de restwarmte bijvoorbeeld worden gebruikt voor het opwarmen van stoomketels, proceswater of zelfs uw centrale verwarming. Door energie terug te winnen, kunt u tot 80% van de energiecapaciteit besparen. 

Tip 3: zorg voor centrale compressorregeling

Met een centrale compressorregeling wordt uw persluchtinstallatie optimaal gebruikt. De regeling zorgt ervoor dat de juiste combinatie van compressoren wordt gebruikt en de systeemdruk correct wordt ingesteld. Zo worden uw machines optimaal gebruikt en wordt onnodig persluchtgebruik voorkomen.

Tip 4: voorkom en repareer lekkages

Een persluchtlek van 3 mm bij een druk van 7 bar kost u snel 1300 euro per jaar. Hoe hoger de druk, hoe hoger het luchtverlies en hoe hoger uw kosten. Vervang oude en slechte koppelingen of slangen en versleten afdichtingen om energieverliezen te voorkomen. Een solide en betrouwbaar persluchtleidingnet zorgt ervoor dat perslucht zonder drukval en lekkage bij de eindgebruiker komt. Controleer ook periodiek uw persluchtsysteem met behulp van ultrasonische lekdetectie om snel lekken op te sporen en energie te besparen. Laat uw persluchtinstallatie regelmatig controleren op lekkage en voorkom onnodig verlies van perslucht.

Tip 5: onderhoud uw compressor op de juiste manier

Door uw persluchtinstallatie op de juiste wijze te onderhouden, blijft het systeem in optimale staat en voorkomt u energieverlies. Gebruik in uw compressor originele onderdelen die zijn gemaakt voor de specifieke toepassing, zodat u verzekerd bent van een correcte werking en een optimale energiezuinigheid. Een compressor die correct werkt, is het beste voor uw portemonnee.

Investeren in DuurzaamheidAls u investeert in een energiezuinige persluchtinstallatie, komt u in aanmerking voor een energie-investeringsaftrek (EIA), met een gemiddeld belastingvoordeel van 13,5%. Bovendien leveren investeringen in energiezuinige systemen aanzienlijke kostenbesparingen op, dankzij de lagere energierekening. Onze adviseurs voeren graag een persluchtmeting uit op uw locatie om uw potentiële energiebesparingen in kaart te brengen.

Alup Original Parts parashoot animations

Krijg meer tips over hoe u energie bespaart en nog meer informatie over perslucht op ons persluchtblog!