Constante systeemdruk

Energie-efficiënt

Eenvoudig te koppelen aan GBS

E-Control 1

De E-Control 1 is de meest eenvoudige centrale besturing en voorziet in het aansturen van maximaal 4 vast toerental compressoren door middel van tijdsrotatie.

E control 2 controller

E-control 2

De E-Control 2  biedt de mogelijkheid om één frequentiegeregelde en additioneel maximaal 3 vast-toerentalcompressoren aan te sturen. De draaiuren worden door de E-Control 2 gelijkmatig over de verschillende vast-toerentalcompressoren verdeeld. Tevens is er de mogelijkheid om via maximaal 2 I/O boxen additionele randapparatuur op te nemen in de regeling.

E-Control 3

De E-Control 3 is een centrale besturing die zorgt voor een energie-efficiënte inzet van uw persluchtinstallatie tot 12 compressoren. Optioneel is er remote monitoring van uw installatie mogelijk, maximaal 2 I/O boxen.

E-control 6

De E-Control 6 staat voor centrale aansturing van maximaal 16 compressoren, datalogging en monitoring. Daarnaast kan aan deze besturing maximaal 8 I/O modules randapparatuur gekoppeld worden. Op deze wijze ontstaat er een zo energie-efficiënt mogelijke persluchtvoorziening.

E Control 6 plus

E-control 6 PLUS

Onze meest uitgebreide besturing kent geen beperkingen, de E-Control 6 plus. Naast het aansturen van maximaal 24 compressoren (waaronder meerdere frequentiegeregelde) en additionele randapparatuur (max. 12 I/O boxen) is de grote kracht het inzichtelijk maken van alle relevante parameters via de standaard monitoring-functie. Daarnaast is door de 3-punts externe drukbalancering een perfect stabiele persluchtopwekking over meerdere compressorlocaties mogelijk.

ALUP-contactformulier voor algemene vragen
Algemene vraag

Contactformulier ALUP-producten
Productadvies

Contactformulier technische ondersteuning ALUP
Technische ondersteuning

Contactformulier ALUP-distributeur
Prijsstrategie