Wat zijn druk- en volumeval?

Het kiezen van de juiste compressor is slechts de eerste stap voor het bouwen van een persluchtinstallatie. Een even belangrijke stap is de juiste keuze van persluchtverdelers, die ontworpen moeten zijn om de druk- en volumedaling zo laag mogelijk te houden.

Wat is drukval?

Drukval wordt gewoonlijk gedefinieerd als de verlaging in druk in het distributienet tussen de compressor en het apparaat. De belangrijkste factor die van invloed is op hoeveelheid drukval is de binnendiameter van de leiding. Hoe kleiner de leidingbinnendiameter, hoe groter de wrijving is en hoe groter de drukval. Bij het ontwerpen van een pijpleidingmaat moet rekening worden gehouden met de drukval. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden in de leidingbinnendiameter, zodat de drukval minimaal is. 

Wat veroorzaakt volumeval?

Volumeval of verlies door lekkage in het distributienet zorgen vaak voor hogere kosten bij de productie van perslucht. De hoofdoorzaken van dit verlies kunnen slecht gelaste verbindingen zijn of verbindingen die onder druk staan of een selectie van koppelingen van slechte kwaliteit met pakkingen van slechte kwaliteit. De volumeval moet binnen maximaal 10% van de prestaties van het compressorstation liggen. In het geval van een hoger verlies is het noodzakelijk om de bron van volumeval te vinden en te proberen dit zo snel mogelijk op te lossen.

Waar zorgt het verlagen van de druk- en volumeval voor?

Het verlagen van druk- en volumeval kan financiële besparingen opleveren voor uw persluchtsysteem. Gezien het feit dat de luchtlekkage met een diameter van 1 mm bij een druk van 7 bar bij drie ploegendiensten staat voor Eur. 300,-/jaar en met een diameter van 3 mm voor Eur. 1300/jaar hogere elektriciteitskosten, is niet alleen bij de keuze van de pijpleidingdimensie, maar ook van het materiaal en het algehele ontwerp van het distributienet voorzichtigheid geboden.

Lees ook