Miten valitsen oikean ruuvikompressorin?

Ruuvikompressorien viidakossa liikkuminen voi tuntua ylivoimaiselta, mutta muutaman vinkin avulla autamme sinua matkalla.

Ota yhteys asiantuntijoihimme ja pyydä lisätietoja

Arvioitu lukuaika: 7 minuuttia

Miten valitsen oikean ruuvikompressorin?

Kun valitset oikean ruuvikompressorin, sinun on otettava huomioon useita asioita. Kompressorin oikea mitoitus on välttämätön paineilmajärjestelmän toiminnan varmistamiseksi. On myös tärkeää ottaa huomioon, minkätyyppinen ruuvikompressori sopii parhaiten yrityksesi tarpeisiin.  

Kompressorin peruskoko

Ennen kaikkea on tärkeää ottaa huomioon peruskoko, jotta ruuvikompressori pystyy toimittamaan tarvitsemaasi paineilmaa.

Ilmanvirtausvaatimukset

Tarkista ensin, kuinka paljon paineilmaa tarvitset käyttöpaikassa. Jos käytössä on useita paineilmaliitäntöjä, on tärkeää, toimivatko ne eri aikoina vai onko niiden kaikkien voitava toimia samanaikaisesti.

Yksittäisten liitäntöjen ilmavirtavaatimukset löytyvät usein laitteen tietolomakkeista. Voit myös tarkistaa järjestelmän paineilmaasiantuntijan avulla.

Työpainetta koskevat vaatimukset

Kaikki liitännät eivät tarvitse samaa työpainetta, joten sinun on löydettävä suurin vaadittu työpaine. Kompressorin työpaineen on yleensä oltava 1-2 baaria korkeampi kuin käyttöpaikassa tarvitsemasi paine, sillä paineilmajärjestelmän ja putkiston painehäviöt on otettava huomioon.


Kiinteänopeuksinen vai säädettävänopeuksinen ruuvikompressori?

Allegro 160 screw air compressor

Ruuvikompressoreihin on saatavilla joko kiinteä tai säädettävä nopeus kompressoritekniikan mukaan.

Kiinteänopeuksisessa ruuvikompressorissa moottori käy jatkuvasti samalla nopeudella niin kutsutuissa kuormitus-/kevennysjaksoissa. Toisin sanoen kompressori on joko käynnissä tai levossa. Kiinteänopeuksinen ruuvikompressori on usein halvempi investointi, joten se on hyvä ratkaisu yrityksille, joilla on vakaa ilmantarve.

Säädettävänopeuksinen ruuvikompressori, jota kutsutaan myös säädettävänopeuksiseksi kompressoriksi, käyttää erikoistekniikkaa, jossa erikoiskäyttö ohjaa kompressorin pyörimisnopeutta (r/min). Näin varmistetaan, että ilmansyöttö säädetään jatkuvasti haluttuun ilmamäärään käyttöpaikassa. Taajuusohjattu ruuvikompressori on paljon energiatehokkaampi, sillä moottori käy alhaisella nopeudella, kun ilman tarve on alhainen, ja näin vältetään energian tuhlaus. Lisäksi tehokkuus on maksimoitu ja samoin myös juoksevat kokonaiskustannukset.

Lue lisääruuvikompressorin toiminnasta.


Öljytiivistetty tai öljytön ruuvikompressori?

Öljytiivistetyn ja öljyttömän ruuvikompressorin valinta riippuu yrityksesi prosesseista ja niiden ilmanpuhtausvaatimuksista. Öljytiivistetty kompressori on halvempi vaihtoehto, ja siksi se on usein paras valinta monenlaisiin yrityksiin.

WisAIR 75V oil-free screw compressor

Öljyttömissä kompressoreissa öljyä käytetään paineilman tiivistämiseen ja jäähdyttämiseen sekä voiteluun. Hiukkasten ja aerosolien muodossa oleva öljysaaste päätyy aina jossain määrin käyttöpaikkaan ja siten lopputuotteeseen. Monille yrityksille ilman jälkikäsittely riittää ilmanpuhtautta koskevien vaatimusten täyttämiseen.

Joillekin yrityksille on kuitenkin olemassa tiukat ilmanpuhtausvaatimukset. Jos prosessissa ja lopputuotteessa halutaan välttää öljykontaminaatio määrästä riippumatta, valitse sen sijaan öljytön ruuvikompressori. Näitä kompressoreita käytetään useimmiten elintarviketeollisuudessa, laboratorioissa, lääketeollisuudessa ja elektroniikkateollisuudessa.

Paineilman puhtausluokat ovat erilaiset, ja niistä voi lukea lisää täältä.