Alup kompressorit ovat mukana vihreässä siirtymässä

Nyt on oikea aika puhua energiansäästöstä, vihreästä siirtymästä ja hiilineutraaliudesta.

Suomen hallitusohjelman mukaisesti teollisuuden tärkeimpänä päästövähennys keinona mainitaan energiatehokkuus. EU:n tavoitteena on olla hiilidioksidineutraali vuoteen 2050 mennessä. Suomen teollisuuden nopeampi siirtymä tavoitetilaan, antaa yrityksille mahdollisuuden olla edelläkävijänä vihreässä siirtymässä ja saavuttaa sen mukana tulevat hyödyt mahdollisimman nopeasti.

Hiilipäästöt ovat merkittävä ympäristöongelma, ja teollisuus on yksi merkittävimmistä hiilipäästöjen lähteistä maailmassa. Teollisuus tuottaa päästöjä monilla eri tavoilla, kuten energian tuotannossa, raaka-aineiden käsittelyssä, kuljetuksissa ja tuotteiden valmistuksessa.

Hiilineutraaliuteen pyrittäessä on tietenkin tarkasteltava koko yrityksen tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä. Yrityksen ilmastotyötä helpottaa esim. liittyminen Science Based targets - aloitteeseen. Science Based Targets Initiative (SBTi) eli tieteeseen perustuvat päästövähennykset ovat tavoitteita, jotka yritykset ja organisaatiot asettavat omille kasvihuonekaasupäästöilleen. Nämä tavoitteet perustuvat tieteellisiin laskelmiin siitä, kuinka paljon päästöjä maailmanlaajuisesti voidaan enimmillään sallia, jotta ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä ja ympäristökuorma kevennettyä kestävälle tasolle.

 

SBT:t ovat yleensä jaettu kolmeen eri tyyppiin:

  • Scope 1 Suorat päästöt
  • Scope 2 Välilliset päästöt, jotka tulevat yrityksen omasta ja toimittajien toiminnasta ja energian käytöstä.
  • Scope 3 Päästöihin (epäsuorat päästöt), jotka tulevat yrityksen koko arvoketjusta, kuten tuotteiden valmistuksesta, logistiikasta, kuluttaja käytöstä aina tuotteen kierrätykseen asti.

Alup on sitoutunut emoyhtiönsä kautta SBTi-tavoitteisiin. Tuotamme paineilmaratkaisuja energiatehokkuus ja ympäristö vaikutukset keskiössä, jotta voimme auttaa asiakkaitamme pääsemään päästötavoitteisiinsa ja varmistamaan oman toimintamme kestävyyden.

 

Teollisuuden hiilipäästöjen vähentäminen on tärkeä askel ilmastonmuutoksen torjumisessa

Teollisuudessa hiilidioksidipäästöjä voidaan leikata esimerkiksi energiatehokkuutta parantamalla. Paineilman tuotannossa se tarkoittaa energiaoptimointia. Energiansäästötoimenpiteitä voi olla tehokkaampien laitteiden hankinta ja prosessien kehittäminen, lämmön talteenotto, hiilidioksidin talteenotto ja uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko- tai tuulivoiman käyttö. Paineilman tuotanto vie teollisuuden energiankulutuksesta jopa kymmenen prosenttia.

 

Tässä nopea tarkistuslista paineilmajärjestelmän optimointiin:

1.       Paineilmaputkiston vuodot. Paineilma on kallista, sitä ei tule tuhlata.

a. Vuodot tulee tukkia

b. Paineasetuksien tarkistus. Paineilman oikea määrä eli mahdollisimman matala paine verkostoon. Vuodot ja kulutus pienenee.

c. Kestävä putkisto. Alumiininen Airnet putkisto ei vuoda, se johtaa paineilmaa tehokkaasti.

 

2.       Kompressorin ja kuivaimen optimointi

a. Oikein mitoitettu taajuusmuuttajaohjattu kompressori on oikea ratkaisu useimpaan kohteeseen. Se toimii vain tarpeen mukaan eikä tuota ylipainetta.

b. Taajuusmuuttajaohjattu kuivain toimii jouhevasti taaten kuitenkin tasaisen kastepisteen.

c. Uusissa kompressoreissa on jopa 20 % parempi hyötysuhde kuin vastaavassa 10 vuotta vanhassa, kiitos kehittyneen ruuviteknologian ja laadukkaiden moottoreiden.

 

3.       Kompressorin ja laitteiston mitoitus

a. Tarpeisiin nähden väärin mitoitettu kompressori hukkaa energiaa.

b. Kuristavat linjasuodattimet ja putkistot. Jos putkisto on liian ahdas tai suodattimet väärän kokoiset, kompressorin painetta joudutaan nostamaan turhaan, jotta käyttöpisteeseen saadaan tarvittava paine.

c. Säiliötilavuus tulee olla riittävä; näin varmistetaan, että kompressori saa tehdä muutoksia pyörimisnopeuteensa rauhassa. Kiinteänopeuksisissa kohteissa, joita enää ei tulisi suosia, säiliön oikeaa kokoa ei voi korostaa tarpeeksi.

 

4.       Lämmöntalteenotto 

a. Öljytiivistetyn ruuvikompressorin öljystä voidaan ottaa lämmöntalteenottoratkaisuilla jopa 75 % käytetystä energiasta talteen ja siirtää se vesikiertopiiriin. Tämä lämpö voidaan hyödyntää eri prosesseissa tai kiinteistön lämmityksessä.

 

5.       Säännöllinen huolto.

a. Oikein huollettuna kompressori toimii optimaalisesti ja energiatehokkaasti.

 

Kiinnittämällä huomiota järjestelmän optimointiin säästyy energiaa, hiilipäästöt pienenee ja tehokkuus paranee.

Tiesithän, että Business Finland tukee yrityksiä energiatuen muodossa. Tukihakemuspalvelu avautuu 15.3.2023 ja hakemuksia voi jättää aina 31.5.2024 saakka. Energiatuen avulla voi tehdä esimerkiksi energiansäästöön ja -tehokkuuteen liittyviä investointeja.

Configure button