Miten ruuvikompressori toimii?

Keskustelimme aiemmin mäntäkompressorien toimintaperiaatteista. Tässä blogissa tarkastellaan, miten ruuvikompressorit toimivat. Ruuvikompressorit ovat pyörivän tilavuuden kompressorityyppiä.

Arvioitu lukuaika: 7 minuuttia

24. maaliskuuta 2023

Ruuvikompressorit

Tapa, jolla ilmakompressori puristaa tai paineistaa ilmaa, vaikuttaa siihen ilmaan, jonka se vapauttaa. Ruuvikompressori on suunniteltu päästämään jatkuvaa, tasaista ja tasalaatuista paineilmaa ilman mäntäkompressoreihin usein liittyviä vaihteluita. Tämä on tehnyt niistä erityisen suosittuja elintarvikkeiden pakkauslaitoksissa, automatisoiduissa valmistusjärjestelmissä ja työkaluissa, kuten iskuvääntimissä, katuporissa, hiekkapuhaltimissa, sekä tietenkin maalauslaitteissa.

Miten ruuvikompressorit toimivat?

Alup-ruuvikompressori

Ruuvikompressori puristaa ilmaa pyörivässä ruuvielementissä. Siinä on kaksi roottoria, jotka pyörivät. Tästä huolimatta roottoreita kutsutaan usein vain ruuveiksi. Tämä on myös täysin ymmärrettävää. Roottoreissa on kierre, tai "jenka", aivan kuten ruuvissa. Kun ruuvikompressori imee ilmaa sisään, ilma jää kierteen välyksiin. Kun roottori pyörii, ilma liikkuu kierteen mukana kohti ulostuloa. Mikä on tämän prosessin nimi? ”Positiivinen iskutilavuus”. Kierteen linjat ovat kauempana toisistaan tuloilman puolella. Näin ne saavat enemmän ilmaa sisään. Mutta lähempänä lähtöliitäntää kierteet ovat lähempänä toisiaan, mikä tarkoittaa, että urien – kierteiden väliin jäävien rakojen – välit ovat pienempiä. Yhden roottorin hampaat painuvat toisen roottorin uriin. Tämä puristaa tai paineistaa ilman. Koska urat ovat lähempänä ja lähempänä ulostulon puolella, ilmaa puristetaan yhä enemmän, kun se liikkuu lähemmäs ulostuloa.

Erityyppiset ruuvikompressorit

Pyöriviä ruuvikompressoreja on kahta päätyyppiä. Öljytöntä ruuvikompressoriakäytetään pääasiassa herkissä prosesseissa, joissa paineilman on vastattava tiettyä laatustandardia.

Öljytiivistetyt ruuvikompressoritovat kuitenkin paljon yleisempiä. Ne käyttävät öljyä liikkuvien osien voiteluun ja minimoivat kulumisen sekä pitävät käyttölämpötilat alhaisina ja vähentävät paineilmakompressorin aiheuttamaa melua. Ne ovat hieman monimutkaisempia, ja niissä on erilainen kierto ilmalle ja voiteluöljylle.

Ilman kierto:

Pyörivä ruuvikompressori imee ilmaa sisään. Ilma kulkee ensin suodattimen läpi ja sitten avoimen imuventtiilin läpi puristuselementtiin. Tämä tuloventtiili on käytännössä yksisuuntainen venttiili. Kun kompressori sammutetaan, venttiili sulkeutuu estäen ilman ja öljyn kulkemisen suodattimeen.

Ilma puristetaan puristuselementissä edellä kuvatulla tavalla.

Öljytön ruuvikompressori pystyy siirtämään paineilman tehokkaasti kompressorista ulostuloon. Öljytiivistettyä ruuvikompressoria käytettäessä öljy kuitenkin sekoittuu väistämättä paineilmaan. Koska öljy on poistettava, se johdetaan vastaventtiilin kautta ilmasäiliöön/öljynerottimeen puristuselementistä. Vastaventtiili pysäyttää ilman ja öljyn kulkeutumisen taaksepäin, kun kompressori sammutetaan.

Kun ruuvikompressori on toiminnassa, minimipaineventtiili pitää erotinsäiliön paineen minimiarvon yläpuolella. Tämä on välttämätöntä voitelun kannalta. Kun kompressori sammutetaan, toinen venttiili estää paineilman purkautumisen ulkoilmaan. 

Öljytiivistetyt ruuvikompressorit: Öljyn kierto

Öljytiivistetyn ruuvikompressorin ilma työnnetään ilmapuristuselementin läpi ja se kerää öljyn väistämättä. Tämä on poistettava. Tällöin öljytiivistetyssä ruuvikompressorissa paineilma siirtyy ilmapuristuselementistä ilmasäiliö/öljynerottimeen. Siellä sitä pyöritetään todella kovilla nopeuksilla, jolloin painavampi öljy erottuu kevyemmästä ilmasta keskipakoisvoiman avulla.  

Ilmasäiliön/öljynerottimen alaosa toimii eräänlaisena öljysäiliönä. Säiliössä on termostaattiohjattu ohitusventtiili. Tämä tarkoittaa, että öljy pysyy säiliössä, kunnes tietty lämpötila on saavutettu. Kun lämpötila on saavutettu, venttiili avautuu ja ilmanpaine pakottaa öljyn ilmasäiliöstä/öljynerottimesta öljynsuodattimen ja öljynsulkuventtiilin läpi puristuselementtiin. Kun öljy on noin 15˚C asetetun pisteen yläpuolella, se kulkee myös öljynjäähdyttimen läpi. Öljynsulkuventtiili estää öljyn tulvimisen puristuselementtiin, kun kompressori pysähtyy. 

Haluatko lisätietoja ruuvikompressoreista? Oletko miettinyt, mikä olisi paras vaihtoehto yksilöllisiin tarpeisiisi? Ota yhteyttä. Ei ole mitään, mistä me ALUPilla pitäisimme enemmän, kuin kompressoreista höpöttely.

Vieritä ylös ↰

Katso myös

Lue lisää artikkeleita meidän paineilmablogistamme !