Bezolejowe sprężone powietrze w Burgers'Zoo

Od lipca 2017 roku Królewskie ZOO w Arnhem, w Holandii, posiada największą na świecie krytą uprawę lasów namorzynowych. W lesie tym żyje w wodzie i wokół niej kilka zwierząt. Sprężone powietrze odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu optymalnej jakości wody. ALUP zapewnia w 100 % bezolejowe sprężone powietrze, które jest zawsze dostępne. Firma ALUP Kompressoren nie tylko dostarczyła dwie bezolejowe sprężarki, ale również objęła te urządzenia wszechstronną obsługą serwisową, tak by zapewnić ich bezawaryjną pracę i dostępność.

Mangrove in Burgers' Zoo

Basen słodkowodny w sztucznym lesie namorzynowym, gdzie żyją m.in. manaty

Sprężone powietrze w ogrodzie zoologicznym

Budowa sztucznych lasów namorzynowych była dużym projektem, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciel działu zakupów, P. John Theunissen i kierownik ds. inżynieryjnych Frank Simon. John Theunissen został specjalnie zaangażowany do projektu zakładania lasów i wspierał firmę instalacyjną w doborze maszyn. John stwierdza: "Poszukiwałem najlepszego rozwiązania za właściwą cenę". Przez ostatnie 8 lat 20 pracowników Służby Technicznej burgerskiego ZOO nadzorowanych przez Franka Simona dbało o to, aby wykonywać swoją pracę jak najefektywniej i podnieść stan techniczny parku maszynowego na wyższy poziom. Frank mówi entuzjastycznie: "Mamy tu zaawansowaną technologię ale zawsze można coś ulepszyć. " Jeśli myślisz o sprężonym powietrzu w Burgers Zoo to ma ono wiele zastosowań. "Jest wykorzystywane do wszelkiego rodzaju aplikacji", zauważa John Theunissen. Frank Simon dodaje: "Sprężone powietrze w lasach namorzynowych jest wykorzystywane do zapewnienia zwierzętom tlenu w wodzie. Powietrze jest doprowadzane do zbiornika w celu jego napowietrzenia. Tak jak w domowym akwarium". Ponadto sprężone powietrze jest wykorzystywane do utrzymywania zbiorników w czystości poprzez filtrowanie wody. "Posiadamy zbiornik na wodę słodką i słoną, a w obu systemach w procesie filtracji zainstalowano filtr usuwający białka. Odprowadza on białka z wody, która pochodzi z odchodów zwierząt żyjących w wodzie. Jest to prosty, ale skuteczny proces. Poprzez wdmuchiwanie sprężonego powietrza do filtra białkowego uzyskujemy pęcherzyki i białka, które przyklejają się do membrany. Pęcherzyki te wznoszą się, a następnie są filtrowane przez filtr białkowy i są odprowadzane do kanału" - mówi Frank Simon.

Customer Burgers Zoo at compressor room ALUP

Wybraliśmy ALUP dzięki sprawdzonej jakości i serwisowi.

Frank Simon, inżynier w Burgers' Zoo.

Bezolejowe sprężone powietrze z ALUP

Ogród zoologiczny w Burgers narzucił wiele wymagań w zakresie sprężonego powietrza. John Theunissen stwierdził: "Najważniejszym wymaganiem było to, aby sprężone powietrze było w 100% bezolejowe. Ponieważ olej w wodzie może być śmiertelny dla wszystkich zwierząt. "ALUP Kompressoren został wybrany na dostawcę ze względu na doświadczenie. Dostarcza produkty wysokiej jakości i to jest oczywiście najważniejsze. Wybraliśmy ALUP, ponieważ mieliśmy dobre doświadczenia z eksploatowania od wielu lat sprężarek i ich serwisem. A poniesione koszty były dla nas optymalne", kontynuuje Frank Simon.

Konfiguracja z zapasem

Wybrano odpowiednio przewymiarowany system sprężonego powietrza składający się z dwóch bezolejowych sprężarek spiralnych SpiralAir o ciśnieniu roboczym 10 bar, zbiornika powietrza o pojemności 2000 litrów, spustu kondensatu, układu filtrów i automatycznego przełącznika wyboru wiodącej sprężarki. Frank Simon stwierdził: "Nasz wybór systemu z rezerwą miał zapewnić odpowiednią elastyczność pracy. Ponieważ nigdy nie chcemy być pozbawieni sprężonego powietrza, wybraliśmy dwie sprężarki. Filtr białkowy, który utrzymuje wodę w czystości jest niezbędny dla zdrowia zwierząt i nigdy nie powinien zawieść. A dzięki tworzeniu rezerwowanych układów zasilania w sprężone powietrze mamy zapewnioną wymaganą niezawodność i elastyczność". "Typ sprężarki SpiralAir został wybrany, ponieważ jest to maszyna w 100% bezolejowa", mówi John Theunissen. Spełniło to wymagania dotyczące bezolejowego sprężonego powietrza. Ponadto zainstalowano zbiornik o pojemności 2000 litrów. John Theunissen wyjaśnia: "Możemy przez chwilę, ale niedługo, obejść się bez powietrza. Jest to również powód, dla którego zdecydowano się na taką wielkość zbiornika. " Oddzielny przełącznik wyboru pracującej sprężarki zapewnia ich równomierne zużycie. Wyjaśnia to Frank Simon: "Zdecydowaliśmy się dążyć do tego samego czasu pracy. John Theunissen dodaje: "Opowiedzieliśmy się za zasadą kaskady. Daje to znacznie dłuższe okresy między serwisowaniem, a to oznacza oszczędność kosztów i dłuższą żywotność".

ALUP specjalizuje się w obsłudze technicznej

Frank Simon mówi, że obsługa serwisowa jest w całości zlecana dostawcy sprężarek. "Oczywiście codziennie przeprowadzamy kontrolę. Jednak na okresową konserwację podpisaliśmy umowę z ALUP Kompressoren. Tego typu prace serwisowe zlecamy specjalistom w tym zakresie".