Uzdatnianie sprężonego powietrza

Punkt rosy

Poziom punktu rosy zależy od warunków pracy na stanowisku sprężarki. Standardowy punkt rosy dla osuszaczy ziębniczych ADQ wynosi +3°C.

Wyższa jakość powietrza

Dzięki użyciu osuszacza podnosi się jakość powietrza, co przyczynia się do lepszego wykonania produktu końcowego. Wyższa produktywność przy jednoczesnym obniżaniu kosztów konserwacji.

Prosta obsługa osuszaczy ziębniczych

Osuszacz powietrza wymaga minimalnej konserwacji. Szybka kontrola jakości powietrza za pomocą wyświetlacza przedstawiającego poziom punktu rosy.

Oszczędne rozwiązanie

Nasze osuszacze ziębnicze charakteryzują się niskim poziomem zużycia energii przy jednoczesnym zapewnieniu znacznych oszczędności dzięki niewielkim utratom ciśnienia w systemie.

Pobierz katalogi naszych produktów

Poznaj NOWY osuszacz E-Dryer ADQ 216–462!