Jak zapobiegać korozji w sieci linii sprężonego powietrza?

Korozja występuje we wrażliwych na wilgoć stalowych rurociągach bez żadnej obróbki powierzchniowej. Korozja może prowadzić do zmniejszenia średnicy rury i zanieczyszczenia sprężonego powietrza zanieczyszczeniami korozyjnymi.

Jak zapobiegać korozji?

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania korozji jest jak najszybsze usunięcie kondensatu ze sprężonego powietrza. Proces ten może składać się z kilku faz i musi obejmować następujące elementy:

  • Separator cyklonowy z automatycznym separatorem kondensatu — separator cyklonowy jest zazwyczaj montowany w samej sprężarce, ale istnieją również separatory cyklonowe, które można zamontować bezpośrednio za sprężarką. 
  • Filtry i kotły mogą również spowodować pojawianie się wilgoci.
  • Do oddzielania wilgoci skuteczny jest również osuszacz chłodzący lub adsorpcyjny.

W efekcie powstaje uzdatnione sprężone powietrze, które jest odpowiednie do różnych zastosowań.