Säästä energian talteenotolla

Ota lämpö talteen pakkauksesta ja muuta se hyödylliseksi Lämpöenergia Energy Box -järjestelmän avulla

Yhteystiedot

Säästä rahaa

Energiankulutus on suurin paineilman kompressiokustannus. Siksi myös kompressorin energian talteenotto säästää rahaa

pienempi

Energy Box vähentää hiilidioksidipäästöjä ja auttaa saavuttamaan ympäristötavoitteet

Pienemmät investointikustannukset

Energy Box tuottaa lämpöä kuumavesisovelluksiin tai teollisiin prosesseihin, mikä vähentää kokonaisinvestointikustannuksia

Lataa Energy Box -esite