Oikeudellinen huomautus ja tietosuojakäytäntö

Kiitos, että vierailet tällä MultiAir Italia S.r.l. -sivustolla (MultiAir Italia S.r.l. ja sen tytäryhtiöitä kutsutaan nimellä ’MultiAir Italia s.r.l.’, ’me’, ’us’ ja ’Our’).

Kiitos mielenkiinnosta yritystämme kohtaan.

Alla on tietoja, joilla on oikeudellista merkitystä, kun vierailet tällä sivustolla. Lisäksi löydät tietosuojakäytäntömme, jossa kerrotaan, millaisia tietoja voidaan kerätä ja käsitellä ja miten evästeitä voidaan käyttää. Kiitämme sinua tämän sivun sisällön lukemisesta ja, jos hyväksyt kaikki ehdot, vierailusta sivustolla. Käyttämällä verkkosivustoa tai käyttämällä hyväksyt kaikki ehdot.MultiAir Italia S.r.l. koostuu useista oikeussubjekteistä, jotka vastaavat kukin omasta liiketoiminnastaan ja tuotteistaan. MultiAir Italia S.r.l. -yhtiön sisällä oleva oikeushenkilö ei missään tapauksessa ole vastuussa tai vastuussa toisen oikeussubjektin toimista tai laiminlyönneistä. Kun käyttäjä hakee tietoja tämän sivuston kautta tai muutoin käyttää sivustoa, hän hyväksyy, että vastuu ja vastuu tuotteesta, tarjouksesta tai markkinoinnista on rajoitettu vain siihen suoraan osallistuvaan oikeusyksikköön.Verkkosivustossa olevat tiedot voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta ja ilman, että meille aiheutuu mitään velvoitteita tai vastuuta. Sivuston sisältö on tarkoitettu vierailijoille, ja se on ainoastaan ei-sitovaa tietoa. Sinulla ei ole oikeutta asettaa linkkejä sivustoon ilman etukäteen antamaamme kirjallista lupaa.Käytämme kohtuullisia ponnisteluja tarkkojen tietojen sisällyttämiseksi sivustoomme. EMME KUITENKAAN ANNA MITÄÄN TAKUITA TAI ESITYKSIÄ ANNETTUJEN TIETOJEN TARKKUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ, AJANTASAISUUDESTA, RIKKOMATTA JÄTTÄMISESTÄ TAI SOVELTUVUUDESTA MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. EMME MISSÄÄN TAPAUKSESSA OTA VASTUUTA OSAPUOLILLE SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SEURANNAISISTA VAHINGOISTA, RANKAISEVA TAI MUU, JOS TÄTÄ SIVUSTOA TAI SEN SISÄLTÖÄ KÄYTETÄÄN TAI EI VOIDA KÄYTTÄÄ, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA, MUTTA EI AINOASTAAN, VAHINGOT VOITTOJEN MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, OHJELMIEN TAI MUIDEN TIETOJEN MENETYS TIEDONKÄSITTELYJÄRJESTELMÄSSÄ TAI MUULLA TAVALLA. SE RIIPPUU SINUSTA. TOTEUTTAA KAIKKI TARVITTAVAT VAROTOIMET JA VARMISTAA, ETTÄ KAIKKI, MITÄ VALITSET KÄYTTÖÖN, EI SISÄLLÄ VIRUKSIA, MATOJA, TROIJALAISIA EIKÄ MUITA TUHOAVIA ESINEITÄ. EMME ANNA MITÄÄN TAKUITA TAI ESITYKSIÄ MISTÄÄN MUUSTA KOLMANNELLE OSAPUOLELLE KUULUVASTA SIVUSTOSTA, JOTA VOIT KÄYTTÄÄ TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA.

Tekijänoikeus, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Me omistamme tai vähintään yksi muista Atlas Copco -konsernin yrityksistä tai kolmansista osapuolista omistaa oikeudet immateriaalioikeuksien suojaamaan sivuston sisältöön, kuten logoihin, tavaramerkkeihin, tuotenimiin, teksti-, kuva-, grafiikka-, ääni-, animaatio- ja videotiedostoihin ja niiden sijoitteluun sivustoon. Sivuston sisältöä ei saa jäljentää, kopioida, siirtää, julkaista, levittää, muokata tai sijoittaa muihin sivustoihin tai asiakirjoihin ilman etukäteen myönnettyä kirjallista lupaa. Kaikki sivuston sisältämät immateriaalioikeudet, kuten tavaramerkit, liikesalaisuudet ja patentit, pidätetään ja niiden käyttäminen ilman niiden omistajan ennalta myöntämää kirjallista lupaa on kielletty. Sivuston sisältö ei anna käyttöoikeutta minkään muun Atlas Copco -konsernin yrityksen tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuteen.

Tietosuojakäytäntö

IP-osoitteet, Internet-selaimet, käyttöjärjestelmät ja toimialuenimet: Kun siirryt sivustoomme, voimme kerätä tietokoneesi IP-osoitetiedot. IP-osoitteen avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää vaan Internet-palveluntarjoajasi. Lisäksi voimme kerätä myös seuraavia tietoja, joiden perusteella sinua ei voida tunnistaa: käytetyn Internet-selaimen ja tietokoneen käyttöjärjestelmän tyyppi sekä toimialueen nimi sivustosta, jolta siirryit sivustoomme. Tiedot kootaan kattaviksi demografisiksi tiedoiksi, joista käy ilmi esimerkiksi vierailijoiden maantieteellinen sijainti ja sivustossa viettämä aika. Tämän tyyppiset tiedot auttavat sivuston hallinnoimisessa, palvelinongelmien määrittämisessä ja asiakaspalvelun parantamisessa.

Evästeet

Kun käyt sivustossamme, voimme lähettää evästeitä tietokoneeseesi. Eväste on pieni tekstitiedosto tai tietojoukko, jonka käyttämäsi sivusto voi siirtää tai tallentaa tietokoneeseesi. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja, mutta jos ilmoitat henkilötietojasi meille (esimerkiksi antamalla meiltä saamasi salasanan tai rekisteröitymällä Internet-pohjaiseen palveluun), tiedot voidaan yhdistää evästeeseen tallennettuihin tietoihin. Evästeitä on kahta tyyppiä: toinen tallentaa pidemmäksi aikaa tietokoneeseesi tiedoston, joka voi säilyä koneessa virran katkaisemisen jälkeenkin. Tällaista evästettä voidaan käyttää sivustossa ilmoittamaan, mitkä tiedot on päivitetty viimeisimmän käyntisi jälkeen. Toinen evästetyyppi on nimeltään istuntoeväste, ja se tallennetaan väliaikaisesti tietokoneen muistiin. Sen avulla voidaan esimerkiksi havaita, minkäkielistä versiota sivustosta käytit. Istuntoevästeitä ei tallenneta tietokoneeseen, vaan ne katoavat Internet-selaimen sulkeutuessa. Voimme käyttää kolmansien osapuolten apua evästeiden kautta saatujen tietojen keräämisessä ja käsittelemisessä.

 • nimettömien tilastojen koostaminen selauskuvioista ja -trendeistä
 • myyntitietojen analysoiminen
 • markkinointitutkimuksen tekeminen
 • sivuston sisällön tai toimintojen mukauttaminen käyttäjäperusteisesti
 • auttamaan tiettyjen Internet-pohjaisten palveluiden käyttäjiä tai jäljittämään heidän käyntejään sivustossa
 • mahdollistamaan salasanaa käyttävien käyttäjien toistuvan pääsyn joihinkin sivustoihin ilman salasanan syöttämistä uudelleen.    

Useimmissa Internet-selaimissa voit määrittää selaimen estämään evästeet, poistamaan ne tietokoneen kiintolevyltä tai ilmoittamaan ennen evästeiden tallentamista, että sivusto sisältää niitä. Lisätietoja näistä toiminnoista saat lukemalla selaimen ohjeita. Huomaa, että jotkin sivustoistamme eivät ehkä toimi oikein ilman evästeitä.

Henkilötiedot

Tässä osassa kerrotaan, miten keräämme, käytämme ja jaamme meille toimittamiasi henkilötietoja tai mitä voimme muutoin hankkia tai luoda, mikä liittyy sinuun ("henkilötiedot"). MultiAir Italia S.r.l. on toteuttanut teknisiä ja hallinnollisia toimia, Lisäksi on selvää, että MultiAir Italia S.r.l. noudattaa aina paikallisia lakeja ja säädöksiä ja pidättäytyy henkilötietojen keräämisestä tai käytöstä paikassa, jossa laki on kielletty.Mitä henkilötietoja MultiAir Italia S.r.l. voisi kerätä?"Henkilötiedot" ovat tietoja, joiden avulla luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa tai tunnistaa. Saatamme kerätä, käyttää ja käsitellä henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle pyytämiäsi palveluja, tuotteita tai tietoja.Emme kerää henkilötietojasi ilman tietojasi ja lupaasi, emme myöskään myy tai vuokraa tällaisia tietoja. Jotta voimme tarjota sinulle tietyn tuotteen, palvelun tai tietoja tai käsitellä tapahtuman, saatamme pyytää henkilötietojasi. Tämä ilmoitetaan aina, kun keräämme sen.Miten MultiAir Italia S.r.l. voi käyttää keräämänsä henkilötiedot?Henkilötietoja kerätään vain silloin, kun se on tarpeen tuotteen, palvelun tai tietojen tarjoamiseksi, tapahtuman käsittelemiseksi tai jos lähetät ne meille muihin tarkoituksiin, esimerkiksi työhakemuksen yhteydessä.Henkilötietojen kerääminen on sinulle avointa (mukaan lukien tiedot käsittelyn oikeusperustasta), ja sinulla on mahdollisuus päättää, tarjoaako se vai ei. Jos et halua antaa pyydettyjä henkilötietoja, MultiAir Italia S.r.l. ei ehkä pysty suorittamaan tapahtumaa tai antamaan pyytämiäsi tietoja, palveluja tai tuotteita.Henkilötietoja voidaan kerätä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Web-markkinointitoimintojemme käyttöönotto:
  • Sähköpostikampanjat,
  • Kohdentaminen ja uudelleenkohdentaminen,
  • Osallistumisvahvistus.
 • Vastauksena International MultiAir Italia s.r.l.:lle esitettyihin kysymyksiin tai huolenaiheisiin;
 • Tuotteiden suunnittelu, myynti, tuotanto ja parantaminen;
 • Asiakaspalvelun ja -tuen tarjoaminen;
 • Asiakkaan, toimittajan ja myyjän henkilöstön koulutus ja sertifiointi;
 • Tarvittaessa tai sovellettavan lain tai asetuksen nimenomaisesti sallimalla tavalla.

Jos asia on jo kerätty, eikö asia ole vuorovaikutuksessa International MultiAir Italia S.r.l. -yhtiön kanssa (sähköpostin avaaminen, lomakkeen lähettäminen) seuraavien kuuden kuukauden aikana henkilötiedot poistetaan tietokannoistamme. Tämä koskee myös käyttäjiä, jotka ovat kieltäytyneet (tilauksen peruuttaminen).Joka tapauksessa emme säilytä tietoja pidempään kuin on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten ne on kerätty, tai sovellettavien lakien tai asetusten edellyttämällä tavalla.

Tarvittaessa meidän on saatava suostumuksesi, jotta voimme käyttää henkilötietojasi yhteen tai useampaan edellä mainittuun tarkoitukseen. Sinulla on erilaisia oikeuksia, kun käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella. Jos haluat myöhemmin peruuttaa luvan, varmistamme, että peruuttaminen tapahtuu niin helposti kuin suostumuksen antamistapa.Kenelle henkilötietoja voidaan jakaa:Koska MultiAir Italia S.r.l. on maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimipaikkoja useissa eri maissa, voimme siirtää henkilötietojasi oikeushenkilöltä toiselle tai maasta toiseen edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Siirrämme henkilötietojasi sovellettavien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti ja vain siinä määrin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin on tarpeen. MultiAir Italia S.r.l. -yhtiöiden ryhmässä henkilötietoja siirretään samojen sääntöjen ja turvallisuustasojen mukaisesti. Tarvittaessa tehdään tietojenkäsittelysopimuksia tarvittavan suojan tason varmistamiseksi.MultiAir Italia S.r.l. käyttää käytettävissä olevia oikeudellisia mekanismeja, joiden avulla henkilötietoja voidaan siirtää laillisesti rajojen yli. Siltä osin kuin MultiAir Italia S.r.l. käyttää vakiosopimusehtoja (joita kutsutaan myös mallilausekkein) siirron sallimiseksi, MultiAir Italia S.r.l. täyttää nämä vaatimukset, Mukaan lukien tapaukset, joissa näiden vaatimusten ja tämän ilmoituksen välillä voi olla ristiriita.MultiAir Italia S.r.l. ei myy tai muutoin jaa henkilötietojasi yritysten MultiAir Italia S.r.l. -yhtiön ulkopuolella lukuun ottamatta seuraavia:

 • Palveluntarjoajat, jotka International MultiAir Italia S.r.l. on säilyttänyt palveluitaan puolestamme. MultiAir Italia S.r.l. jakaa henkilötietojasi vain sellaisten palveluntarjoajien kanssa, jotka MultiAir Italia S.r.l. on sopimusteitse rajoittanut tietojen käyttöä tai ilmaisemista, paitsi jos se on tarpeen palvelujemme suorittamiseksi puolestamme tai lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi;
 • noudattaakseen oikeudellisia velvoitteita, esimerkiksi vastatakseen lainvalvontaviranomaisten tai muun viranomaistahon oikeutettuun lakiperusteiseen pyyntöön;
 • tutkiakseen epäiltyä tai todettua laitonta toimintaa;
 • estääkseen fyysiset haitat tai taloudelliset menetykset tai
 • tukeakseen yrityksen tai sen osan tai omaisuuserien myyntiä tai siirtoa (mukaan lukien konkurssissa).

Voit poistaa, korjata, päivittää tai käyttää henkilökohtaisia tietojasi:Jos haluat poistaa, korjata, päivittää tai käyttää meille lähettämiäsi henkilötietoja tai jos sinulla on asiaan liittyviä ongelmia, ota yhteyttä meihin. Jos otat meihin yhteyttä tässä asiassa, kirjoita muistiin sen verkkosivun nimi tai sijainti, johon olet antanut tiedot, sekä tuolloin antamasi yhteystiedot (esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite ja postiosoite).

Turvallisuus

Henkilötietoja ja muita palvelimillamme olevia tietoja suojellaan luvattomalta käytöltä, häviämiseltä tai muuttumiselta teknisin ja hallinnollisin toimin. Mikään palvelin tai Internetissä tapahtuva siirto ei kuitenkaan ole täysin riskitön. Siksi toimit ja kommunikoit omalla vastuullasi.

Lisätiedot ja valitukset

Saat lisätietoja Henkilötietojen käsittelystä ottamalla yhteyttä konsernin tietosuojavaltuutettuun (Group Privacy Officer) ([email protected])Jos emme vastaa pyyntöihisi tai emme pysty kertomaan kelvollista syytä siihen, miksi pyyntöihisi ei vastata, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin

Jotkin sivustomme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin. Emme ole vastuussa tällaisten sivustojen tai niiden omistajien tai ylläpitäjien tietoturvakäytännöistä, sisällöstä tai käytännöistä.

Alue tai maa erityispiirteiden mukaan

Tietosuojakäytännön muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tai päivittää tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa.