Rozpočet systému stlačeného vzduchu - první část

Předpokládaná doba čtení: 3-4 minuty

Alup Original Parts alup animations light white

Víme, že důležitou součástí realizace vašeho systému stlačeného vzduchu je stanovení vašeho rozpočtu na stlačený vzduch. Proto jsme pro vás připravili články věnované rozpočtu na stlačený vzduch. Rozdělili jsme je do dvou částí a doufáme, že vám poskytnou určitý přehled při plánování rozpočtu na stlačený vzduch.  

Správný tlak je důležitý

Nářadí poháněné stlačeným vzduchem je v průmyslu obvykle konstruováno pro provozní tlak 600 kPa. Provozní tlak kompresoru by měl být o něco vyšší, aby se kompenzovaly tlakové ztráty na cestě k nářadí.

Pokles tlaku má zásadní vliv na výkon nářadí. Sníží-li se tlak, který zásobuje například vrták, z 600 na 500 kPa, sníží se výkon přibližně o 25 %, což samozřejmě zpomaluje práci s vrtacím strojem.

Dobré není ani zásobování nástrojů příliš vysokým tlakem. Zvýšení tlaku z 600 na 900 kPa způsobí, že je elektrický utahovák o 50 % výkonnější, ale také o 50 % přetíženější. Přetížení vede k poškození a zkrácení životnosti nářadí.

Zvýšení provozního tlaku také zvyšuje spotřebu stlačeného vzduchu, a tím i náklady na energii.

Spotřeba stlačeného vzduchu

Spotřeba stlačeného vzduchu ve stroji na stlačený vzduch roste s tlakem podle následujících pravidel:

Příklad: Spotřeba brusky, která podle dodavatele spotřebuje 700 l/min při tlaku 600 kPa, bude 700 x 1,6 = 1 120 l/min při tlaku 900 kPa.

Suchý stlačený vzduch je úsporný stlačený vzduch!

Kompresorová stanice bez sušičky stlačeného vzduchu dodává do potrubí stlačený vzduch s relativní vlhkostí 100 % a následně s rosným bodem, který je stejný jako teplota stlačeného vzduchu.

Při každém stupni poklesu teploty v potrubním systému se kondenzovaná voda sráží a způsobuje korozi potrubí a souvisejících nástrojů a strojů.[NP1]

Voda v potrubním systému také vyžaduje průběžnou údržbu odlučovače vody a filtrů. Kromě toho se zvýší opotřebení pneumatického nářadí.

Vzduchová sušička v systému stlačeného vzduchu tyto problémy a dodatečné náklady s nimi spojené eliminuje.

Ve větších zařízeních je vhodnější centrálně umístěný kompresorový systém než kompresory u každé pracovní jednotky. Výhod je celá řada: - Je snazší optimalizovat kapacitu kompresorového systému, což přináší nižší náklady na energii a investice. - Propojení několika kompresorů poskytuje lepší provozní rozpočty. - Snadnější monitorování vede k nižším nákladům na údržbu. - Ventilaci a rekuperaci tepla lze zefektivnit, čímž se sníží náklady na energii.

Umístění kompresoru

Obvykle se kompresor umísťuje co nejblíže pracovišti.

Zůstaňte naladěni na druhý díl!!!

Další články o stlačeném vzduchu najdete v našem průvodci stlačeným vzduchem < Třídy kvality stlačeného vzduchu

Blog Original parts Alup