Adsorpční sušiče AD

K odstranění veškeré vlhkosti obsažené ve stlačeném vzduchu se používají adsorpční sušičky dosahující hodnoty rosného bodu od −40 až do −70 °C.

Kontaktujte nás

Zvýšení kvality stlačeného vzduchu a produktivity

Čistý a suchý vzduch snižuje riziko koroze, a tím zvyšuje konečnou kvalitu produktu. K tomu vám pomohou naše adsorpční sušičky.

Úspora nákladů

Zvýšená kvalita stlačeného vzduchu při použití adsorpční sušičky přináší delší životnosti provozních procesů (strojů, zařízení), zkracují se tak nutné odstávky, roční servisní intervaly pro zajištění optimálního provozu.

Rychlá a jednoduchá instalace adsorpční sušičky

Adsorpční sušičky ALUP AD 7–1300 jsou konstruovány tak, že k jejich provozu stačí pouze připojení k přívodu elektrické energie, vstupnímu a výstupnímu potrubí.

Hlídání hodnoty rosného bodu

Čidlo hlídání hodnoty rosného bodu řídí regenerační cykly, a tím snižuje náklady na provoz adsorpční sušičky.

Inovativní adsorpční sušič AD je vaším dokonalým společníkem

Inovativní adsorpční sušič AD může být dokonalým společníkem pro váš provoz. Díky mnoha výhodám a přínosům zajistí adsorpční sušič AD efektivitu pro mnoho dalších let. Jako vaši partneři v oblasti stlačeného vzduchu nabízíme řadu výjimečných produktů pro stlačený vzduch, abyste mohli vybudovat spolehlivý a efektivní systém stlačeného vzduchu.

Vyloučení zbytečných prostojů

Během komprese mění kompresor vlhkost nasávaného vzduchu na kondenzát. To může mít za následek opotřebení a korozi v celé síti stlačeného vzduchu a zařízení na výstupu. Opotřebení a koroze pak způsobí nákladné přerušení výroby. Opotřebení a koroze také sníží servisní výkon a účinnost vašeho zařízení.

Pracovní princip adsorpčního sušiče

Pracovní princip adsorpčního sušiče je založen na schopnosti pohlcovače vlhkosti materiálu absorbovat vodní páry ze stlačeného vzduchu. Filtry před sušičem jej chrání a poté filtry za sušičem odstraňují prach z pohlcovače vlhkosti. Proces sušení má tři fáze: fáze sušení, fáze regenerace a fáze tlakování. Další informace o jednotlivých fázích naleznete v naší brožuře.

Dva typy adsorpčních sušičů AD

Existují dva typy adsorpčních sušičů AD. K dispozici je časovač AD (řízený časovačem) a snímač AD (PDP – řízený snímačem). Nepřetržitá čištění časovače AD jsou vypočítána pro provoz v nejnáročnějších podmínkách. Naproti tomu snímač AD čistí proud vzduchu na základě dosažení konstantního rosného bodu a zajišťuje významné úspory energie.

Výhody adsorpčního sušiče AD

Výhody řady adsorpčních sušičů AD zahrnují:

·         Čistý a suchý vzduch

·         Snadná instalace

·         Uživatelsky přístupná obsluha

·         Nákladově efektivní řešení

Řešení pro úpravu stlačeného vzduchu ALUP

V rámci naší produktové řady stlačeného vzduchu nabízíme mnoho řešení pro úpravu vzduchu. Naše nabídka řešení pro úpravu vzduchu zahrnuje filtry potrubí, odlučovače vodya odvod kondenzátu. Tato řešení pro úpravu vzduchu se nacházejí v několika oblastech použití, včetně chemického a farmaceutického průmyslu, potravinářského průmyslu, kvalitního lakování a textilní výroby.

Technické údaje  AD 90 – 940
Kapacita při 7 bar (–40 °C) 90–936 m³/h
Rosný bod kondenzačních sušičů stlačeného vzduchu Standardní –20 °C, –40 °C
Maximální provozní tlak 14 bar
Regulační pásmo 4–14 bar
Napětí 115–230 V až AC 50/60 Hz
Snadná instalace Drážka pro přepravu vysokozdvižným vozíkem
Snímač rosného bodu Dostupné
Rosný bod −70 °C K dispozici pro teplotu –40 °C (pro modely AD125 a větší) a se jmenovitým snížením průtoku 30 %
AD 650 – 1300 (časovač): Elektronické ovládání časovače
AD 650 – 1300 (snímač): Systém řízení rosného bodu
Technické údaje AD 650 – 1300 (časovač/snímač)
Kapacita při 7 bar (–40 °C)  648–1296 m³/h
Maximální provozní tlak  11 a 14,5 bar
Regulační pásmo  4–11 bar a 11–14,5 bar
Napětí  230 V až AC 50/60 Hz
Snadná instalace Drážky pro přepravu vysokozdvižným vozíkem
Snímač rosného bodu  Dostupné
Rosný bod −70 °C  K dispozici (-70 °C jako volitelná možnost se snížením kapacity vzduchu)