O stlačeném vzduchu

17. srpna 2021

Je čas seznámit se se stlačeným vzduchem

Nyní už tedy máte znalosti o vzduchuatmosférickém tlaku. Je čas seznámit se s hlavní funkcí kompresorů, a to je samozřejmě stlačený vzduch! Získejte informace nejen o stlačeném vzduchu, ale také o procesu komprese nutném k vytvoření tohoto vzduchu.

Porozumění stlačenému vzduchu je klíčovým faktorem, když se stáváte odborníkem na stlačený vzduch. Pokračujte s námi v cestě na expedici ke stlačenému vzduchu.

About compressed air graphic

Na rozdíl od kapalin lze vzduch stlačovat, tj. daný objem vzduchu lze snížit pod zvýšeným tlakem a v důsledku toho vznikne nový objem.

Komprese se provádí ve stroji s napájecím zdrojem – v kompresoru. V nejjednodušší podobě může být kompresor i pumpička na fotbalový míč s člověkem, který slouží jako zdroj energie.

Vzduch je nasáván do pumpičky a stlačován na přibližně 1/4 původního objemu. Tlak vzduchu ve fotbalovém míči proto vzroste na čtyřnásobek atmosférického tlaku. A vpravili jsme vzduch do míče.

Absolutní atmosférický tlak je přibližně 100 kPa.

Tlak vzduchu ve fotbalovém míči lze specifikovat různými způsoby:

  • jako čtyřnásobek absolutního atmosférického tlaku, 400 kPa(a );
  • jako nadměrný tlak, 300 kPa (e ), nebo
  • jako 300 kPa (chápáno jako přetlak).
(Další informace naleznete v dokumentu se seznamem faktů)

Pokračujte ve čtení našeho průvodce stlačeným vzduchem:
< Šroubové kompresory se vstřikem oleje
Kondenzační sušič >