Jak zabránit korozi v systému stlačeného vzduchu?

Ke vzniku koroze dochází u ocelového potrubí bez jakékoli povrchové úpravy tzv. černého potrubí, které je náchylné na přítomnost vlhkosti. Důsledkem koroze pak může být zmenšení průřezu potrubí a kontaminace stlačeného vzduchu korozivními nečistotami.

Jak zabránit korozi

Nejúčinnějším efektem, jak zabránit vzniku koroze je co nejrychlejší odvod kondenzátu ze stlačeného vzduchu. Tento proces může být několikastupňový a měl by zahrnovat následující:

  • Cyklónový separátor včetně automatického odvaděče kondenzátu. Obvykle bývá instalovaný přímo v kompresoru. V případě, že tomu tak není, existují cyklónové separátory, které je možné namontovat bezprostředně za kompresor.
  • Část vlhkosti dokáží odseparovat také filtry a vzdušníky.
  • Dalším efektivním zařízením pro separaci vlhkosti ze stlačeného vzduchu je kondenzační nebo adsorpční sušička.

Výsledkem je upravený stlačený vzduch, který je již možné bez problémů pustit do rozvodné sítě.