Jak zabránit korozi v systému stlačeného vzduchu?

Koroze neboli rez je jedním z největších nepřátel kovových zařízení. Proč vůbec ve vzduchových systémech vzniká a jak se jí bránit se dočtete v našem novém článku.

RÁDI PORADÍME

Ke vzniku koroze dochází nejčastěji v ocelových potrubích, které nemají žádnou povrchovou úpravu a tím pádem jsou náchylné na vlhkost. Ta v potrubí vzniká v důsledku kondenzátu. Vzduchový kompresor nasává atmosférický vzduch, který obsahuje určité procento vlhkosti. Při kompresi, kdy je teplota vzduchu vysoká, je tato vlhkost stále ve formě páry. Nicméně jakmile stlačený vzduch opustí kompresor a přejde do potrubí k dalším aplikacím a systémům, začne se ochlazovat. Ve vzduchu obsažená pára kondenzuje a přechází do kapalného skupenství, čili přeměňuje se na vodu. Usazený kondenzát pak můžete najít v samotných potrubních rozvodech, ventilech, automatizační technice, pneumatickém nářadí a vlastně v čemkoliv, co ke kompresoru připojíte.

Vlhkosti vzduchu a vzniku kondenzátu jsme se už věnovali. Připomeňte si tyto pojmy v našem článku.

Jak nejlépe zabránit korozi

Nejúčinnějším metodou, jak zabránit vzniku koroze, je co možná nejrychlejší odvod vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Tento proces může být několikastupňový, podle toho, jak kvalitní kondenzovaný vzduch potřebujete. 

Jaké jsou možnosti vysušení stlačeného vzduchu:

  • Cyklónový separátor včetně automatického odvaděče kondenzátu. Obvykle bývá přímo součástí kompresoru. V případě, že tomu tak není, existují cyklónové separátory, které namontujete přímo za kompresor.
  • Část vlhkosti dokážou odseparovat také filtry a vzdušníky.
  • Dalším efektivním zařízením pro separaci vlhkosti ze stlačeného vzduchu je kondenzační nebo adsorpční sušička.

Výsledkem těchto úprav je stlačený vzduch, který můžete bez dalších problémů pustit do rozvodné sítě a k dalším aplikacím.

Kondenzační sušička s frekvenčním měničem AVSD