5 wskazówek dotyczących oszczędzania energii w instalacji sprężonego powietrza.

Cała instalacja ma wpływ na oszczędzanie energii nie tylko sprężarki powietrza. Czy wiesz, że 70% całkowitych kosztów instalacji sprężonego powietrza stanowią koszty energii? Jest to wystarczający powód, by dokładnie zająć się tym tematem. ALUP podaje wskazówki, jak oszczędzać na kosztach energii i przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

energooszczędne sprężarki powietrza, instalacja sprężonego powietrza

Wskazówka 1: Właściwe ciśnienie!

Upewnij się, że instalacja sprężarki pracuje pod odpowiednim ciśnieniem. Zmniejszenie ciśnienia o 1 bar oznacza, iż sprężarki powietrza pobierają od 7 do 9% mniej energii. Sprężarki śrubowe o zmiennej prędkości obrotowej mogą utrzymywać ciśnienie na zadanym poziomie. Punkt pracy sprężarki może być w wielu konstrukcjach nastawiany w przedziale od 4 do 13 barów, z dokładnością do 0,2 bara. Należy zwrócić się o poradę dotyczącą właściwego zakresu ciśnienia dla danego zastosowania, co pozwoli zaoszczędzić energię i tym samym pieniądze.

Wskazówka 2: Stosować odzyskiwanie ciepła

Podczas sprężania powietrza, sprężarka wytwarza dużą ilość ciepła. Efektywne ponowne wykorzystanie ciepła wytwarzanego przez sprężarkę może zaoszczędzić sporo pieniędzy. Ciepło resztkowe, dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła może być wykorzystywane np. do ogrzewania kotłów parowych, wody technologicznej lub nawet instalacji centralnego ogrzewania. Zastosowanie odzysku ciepła pozwoli zaoszczędzić do 80% zainstalowanej mocy .

Wskazówka 3: Zapewnienie centralnego sterowania sprężarką

Sprężarki powietrza wyposażone w centralny system sterowania zespołem sprężarek zużywają znacznie mniej energii. System sterowania zapewnia prawidłową kombinację stosowanych sprężarek oraz prawidłową regulację ciśnienia w systemie. Gwarantuje to optymalne wykorzystanie maszyn w danym miejscu i pozwala na ograniczenie strat.

Wskazówka 4: Eliminacja nieszczelności i zapobieganie ich powstawaniu

Nieszczelność na poziomie 3 mm przy ciśnieniu 7 barów kosztuje ok. 1.300 EUR rocznie. Im wyższe ciśnienie, tym większe straty powietrza wynikające z nieszczelności i wyższe koszty. Poprzez wymianę starych i złych połączeń, węży lub zużytych uszczelek można zapobiec znacznym stratom energii. Solidna i niezawodna sieć sprężonego powietrza zapewnia dystrybucję sprężonego powietrza do użytkownika końcowego bez spadku ciśnienia i strat. Ponadto okresowe sprawdzanie systemu sprężonego powietrza za pomocą ultradźwiękowego wykrywania nieszczelności może zapewnić szybką ich identyfikację i eliminację. System sprężonego powietrza należy regularnie sprawdzać pod kątem nieszczelności i zapobiegać niepotrzebnym stratom sprężonego powietrza.

Wskazówka 5: Prawidłowa obsługa serwisowa sprężarki

Dzięki prawidłowej obsłudze serwisowej systemu sprężonego powietrza, pozostaje on w optymalnym stanie i zapobiega stratom energii. Zastosowanie oryginalnych części przeznaczonych do konkretnego zastosowania w sprężarce zapewnia prawidłową pracę i maksymalną wydajność energetyczną. Pracująca prawidłowo sprężarka jest najbardziej korzystna dla Twojego portfela.