Najczęściej zadawane pytania dotyczące osuszaczy.

Kiedy i dlaczego osuszacz jest potrzebny?

ADQ E-dryer ALUP

Do prawie wszystkich zastosowań sprężonego powietrza zalecamy osuszacz sprężonego powietrza. Dzieje się tak dlatego, że w procesie sprężania powietrza powstaje kondensacja. Ta kondensacja (woda) ma szkodliwy wpływ na sieć sprężonego powietrza, maszyny i narzędzia. Zastosowanie osuszacza jest niezbędne do ochrony procesu produkcji i produktów końcowych. Duża ilość wody i kondensacja w sprężonym powietrzu może spowodować wiele szkód. Korozja i rdza w zbiornikach wyrównawczych i rurociągach może zanieczyścić olej smarujący narzędzia, siłowniki pneumatyczne i spowodować ich awarie oraz zanieczyszczenie powierzchni stykających się ze sprężonym powietrzem. Osuszacz usuwa niepożądany kondensat. To daje suche powietrze i zapobiega powstawaniu rdzy i korozji.

Jaka jest różnica między osuszaczem chłodniczym a adsorpcyjnym?

Osuszacze chłodnicze wykorzystują gaz chłodzący do chłodzenia sprężonego powietrza, a następnie usuwają kondensat wodny ze sprężonego powietrza. Dzięki tej technice możemy osiągnąć osuszenie do ciśnieniowego punktu rosy 3°C. Osuszacze ALUP są wyposażone w czynnik chłodniczy R134a, R410A lub R452A. Gaz ten ma możliwie najmniejszy wpływ na środowisko i nie wpływa negatywnie na warstwę ozonową. Osuszacz adsorpcyjny wykorzystuje adsorbent do usuwania wilgoci ze sprężonego powietrza . Dzięki tej metodzie możemy osiągnąć ciśnieniowy punkt rosy -20°C, -40°C lub -70°C.

Osuszacz powietrza

Jaki osuszacz sprężonego powietrza powinienem wybrać?

Wybór osuszacza sprężonego powietrza zależy od wymagań funkcjonalnych dla sprężonego powietrza, przepisów (takich jak BRC, BCAS, IFS i Farmakopea itp.) oraz zastosowania. Osuszacz chłodniczy jest najczęściej stosowanym osuszaczem sprężonego powietrza. Poprzez schłodzenie temperatury sprężonego powietrza do około 3°C, większość wilgoci jest usuwana, a sprężone powietrze nadaje się do 90% zastosowań. Zastosowanie osuszacza chłodniczego spełnia wymagania normy ISO 8573-1:2010 w 4 klasie czystości. Zastosowanie osuszacza adsorpcyjnego jest pożądane, gdy sprężone powietrze musi mieć jeszcze niższy ciśnieniowy punkt rosy. Osuszacze adsorpcyjne osiągają ciśnieniowy punkt rosy pomiędzy -20°C, -40°C lub -70°C. Osuszacze adsorpcyjne są często stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, medycznym i chemicznym.