Hvad er en luftkompressor?

Vi forklarer hvordan luftkompressorer virker og hvilke typer der er

Bliv kontaktet af en rådgiver

10. marts 2022

Luftkompressorer: Den glemte verdens forandrer

Hvad er luftkompressorer? Teknisk set, er luftkompressorer maskiner der konverterer én form for energi ind til en anden form, hvilket kan blive lagret og anvendt på et senere tidspunkt. Men hverken denne kort forklaring, eller en mere detaljeret forklaring forneden, retfærdiggør ikke opfindelsen – og dens markante indvirkning på vores liv.

Det er derfor, på et ikke-teknisk niveau, at svaret til spørgsmålet foroven er, at ”maskinerne har ændret vores verden mere end næsten nogen anden opfindelse.”

Hvad der muligvis lyder som overdrivelse er faktisk en meget præcis beskrivelse af den indvirkning, luftkompressorer har haft på vores samfund – og særligt i industrisektoren. I mindre end 150 år siden, hvor den østrigske ingeniør Viktor Popp byggede det første kompressoranlæg, er trykluft blevet så uundværligt, at det nu refereres til at være ”den fjerde forsyning” sammen med elektricitet, vand og gas.

Tallene bakker denne vovede erklæring op. Det er estimeret at 10% af al elektricitet forbrugt af fremstillingsindustrien er brugt til trykluft

Emner

Hvordan og Hvorfor Komprimeres Luft

For at forstå vigtigheden af trykluft – og kompressorerne der generer det – så lad os først tage et nærmere kig på fysikken i det. Trykluft er bare almindelig luft, der er forceret ned i et meget mindre rum. Når dette sker, vil luftens molekyler fremskynde og såkaldt ”kinetisk energi” bliver skabt. Den kinetiske energi kan enten blive brugt med det samme eller lagres og blive udgivet senere.

En af grundene til at trykluft er blevet så uundværligt er dets alsidighed. Næsten enhver industri beror sig på trykluft i en eller anden form – fra produktionsanlæg af biler, skibe og tog, byggepladser til hospitaler, bliver trykluft brugt hele vejen rundt.

Med så mange forskellige anvendelser, giver det også mening at der er mange forskellige typer af luftkompressorer. Trods alt, små og stille kompressorer der understøtter en tandlæges arbejde, bør ikke være det samme som industrielle kompressorer, der holder hele produktionsanlæg i gang. 

At Finde Den Rette Luftkompressor

De mange muligheder gør det dog svært for lægmænd at finde den rette kompressor. For at gøre tingene nemmere, er der her en oversigt over forskellige typer og teknologier af kompressorer.

Lad os først tage et kig på hvordan kompressorer virker. Der er to hoved kompressionsteknologier:

-          Kompressorer med positiv forskydning har et hulrum der er fyldt med normal luft (eller en anden gas ved atmosfærisk tryk). Hulrummet bliver deraf mindre, hvilket betyder at den samme mængde luft er nødt til at passe i et mindre rum, hvor dets tryk og kinetiske energi stiger.

-          Dynamiske kompressorer opnår den krævede stigning i tryk ved at accelerere luften (eller gas) med kompressorhjul og derfra sætte farten ned med en diffusor.  

Kompressorer med positiv forskydning er meget hyppigere brugt og består af forskellige teknologier til at fortrænge luften. Stempelkompressorer bruger en udvekslende bevægelse, roterende skruekompressorer en enkelt rotor og den mere sjældent anvendte scrollkompressor består af en dobbeltrotor. 

Hver af dem har deres forskellige fordele og brug. 

Stempelkompressorer for eksempel, er ret simple maskiner der er billige at købe. De er ofte den rette løsning til processer med lavt behov for trykluft. 

Roterende skruekompressorer er mere avanceret og tilbyder lave samlede ejerskabsomkostninger. De er ofte mere energieffektive og kan producere meget mere trykluft. 

Dynamiske kompressorer, derimod, er primært brugt til processer og anvendelser, der kræver store mængder af luft. 

Differentierende Teknologier

Ud over deres driftsprincip, er der andre karakteristikker, der determinerer en kompressors styrke og hvordan den bedst kan blive brugt.

Olieindsprøjtede versus oliefrie: Ikke enhver anvendelse kræver topkvalitetsluft. For eksempel, vil næsten enhver luftkompressor kunne bruges til at pumpe et dæk, men trykluft der kommer i kontakt med lægemidler eller mad skal være særdeles rent og imødekomme strenge reguleringer. Første nævnte kaldes ”energiluft”, hvor sidste nævnte kaldes ”aktiv luft”. Generelt set, har energiluft mindre behov for at være rent, hvilket en olieindsprøjtet kompressor kan sørge for. De er mere økonomiske at købe og drive, trods den producerede luft indeholder spor af olie.  

1-trins eller 2-trins stempelkompressorer

Stempelkompressorer kommer i to versioner og er tilgængelige enten som 1-trins eller 2-trins modeller. Til små jobs der ikke kræver kontinuerlig luftforsyning, vil en mindre dyr 1-trins version gøre det. Men, for at drive kraftige værktøjer og garantere en kontinuerlig forsyning af luft, er et 2-trins stempel en bedre løsning.

Remtrukken versus direkte trukken: Remtrukken kompressorer er et bedre valg når driftssikkerhed, nem betjening, omkostningseffektivitet og styrke betyder mest. Hvis anvendelser har brug for at kompressorer tilpasser hastighed og styrke, vil en direkte trukken typisk være foretrukket.

Fast hastighed versus variabel hastighed: Mens dets mange anvendeligheder og vidt spredte brug er en stor årsag til hvorfor trykluft (og dens generation) står for en stor andel af al energi konsumeret af industrisektoren, er der endnu en faktor: Det tager meget energi at komprimere luft. Så meget, at energiomkostningerne over en kompressors livstid faktisk hober sig op til sin samlede ejeromkostninger. 

Hvilket bringer os til forskellen mellem fast hastighed og variabel hastigheds drevne kompressorer. Som navnene indikerer, har fast hastighed kun én hastighed. Dette fungerer godt mod anvendelser eller processer, der kræver et stabilt flow af luft (selvfølgelig, skal kompressorens output stadig matches med efterspørgslen for ikke at spilde energi).

Det er dog ineffektivt, hvis et produktionsanlæg har et fluktuerende luftkrav. I sådanne situationer, er kompressorer med variabel hastighed meget bedre løsninger. Deres umiddelbare priser er højere, men fordi de konsumerer meget mindre energi ved at matche kompressorens hastighed til luftkrav, er de meget mere effektive og tilbyder væsentlig mindre ejeromkostninger.    

Rul Op ↰

Evoluto 55 range variable speed drive compressors

Forhåbentlig har denne guide givet et godt udgangspunkt til at forstår de forskellige typer af kompressorer, deres respektive karakteristikker og fordele, og de anvendelser de bedst egnet til.  

Se Også

Læs mere på vores trykluft blog og bliv trykluftsekspert i dag!