ระบบที่ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์

ตัวแยกน้ำมัน OWS เหมาะสมกับทุกที่ที่ใช้คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมันสำหรับการผลิตอากาศอัด

ประหยัดค่าใช้จ่าย

การใช้ตัวแยกของเหลวที่ควบแน่น OWS นั้นไม่จำเป็นในต้องรวบรวมของเหลวที่ควบแน่นในถังเก็บรวบรวม แล้วกำจัดด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์และมีราคาแพง

ตัวแยกน้ำมันช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

ของเหลวที่ควบแน่นที่สะอาดนั้นเป็นไปตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมทุกข้อ และทิ้งลงในท่อน้ำทิ้งได้โดยตรง

ดาวน์โหลดใบปลิวผลิตภัณฑ์ของเรา