การติดตั้งระบบระบายที่ง่ายดาย

เพียงแค่เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ใดก็ตามที่จำเป็นต้องระบายของเหลวที่ควบแน่น (ถังเก็บ ตัวกรอง ไดรเออร์ เป็นต้น)

ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อใช้ระบบท่อน้ำทิ้ง

บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องระบายของเหลวที่ควบแน่นด้วยตัวเองอีกต่อไป และในขณะเดียวกันระบบท่อน้ำทิ้งก็ต้องบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย

ระบายของเหลวที่ควบแน่นไปยังตัวแยกน้ำมันโดยตรงได้ง่าย

การเชื่อมต่อระบบท่อน้ำทิ้ง และตัวแยกน้ำมันจะเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับกำจัดของเหลวที่ควบแน่นที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์และรวดเร็ว

ดาวน์โหลดใบปลิวผลิตภัณฑ์ของเรา