เพิ่มคุณภาพและผลผลิตของอากาศอัด

อากาศที่แห้งและสะอาดช่วยลดความเสี่ยงของการกัดกร่อน และเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไดรเออร์ดูดซับของเราจะช่วยคุณได้

ประหยัดค่าใช้จ่าย

คุณภาพอากาศอัดที่สูงขึ้นเมื่อใช้ไดรเออร์ดูดซับจะทำให้กระบวนการทำงาน (เครื่องจักร อุปกรณ์) มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ดังนั้นจึงลดการปิดระบบการทำงานและระยะการซ่อมบำรุงรายปีที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานจะมีประสิทธิภาพ

ไดรเออร์ดูดซับติดตั้งได้รวดเร็วและง่ายดาย

ไดรเออร์ดูดซับ ALUP AD 7 – 1300 มีโครงสร้างในลักษณะที่ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ และท่อขาเข้าและท่อขาออกเท่านั้นสำหรับการทำงาน

การควบคุมระดับจุดควบแน่น

ตัวตรวจจับระดับจุดควบแน่นจะควบคุมรอบการคายความชื้น ดังนั้นจึงลดค่าใช้จ่ายในการทำงานของไดรเออร์ดูดซับ

ดาวน์โหลดใบปลิวผลิตภัณฑ์ของเรา