เคล็ดลับสำหรับฤดูร้อน

คอมเพรสเซอร์ของคุณพร้อมสำหรับฤดูร้อนหรือยัง

อุณหภูมิสูงในฤดูร้อนอาจทำให้คอมเพรสเซอร์ของคุณชำรุดได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการปรับคอมเพรสเซอร์ของคุณสภาพอากาศมีผลกับหลายสิ่ง รวมทั้งคอมเพรสเซอร์และไดรเออร์อากาศอัดของคุณด้วย อุณหภูมิมีบทบาทสำคัญในการทำงานอย่างถูกต้องของคอมเพรสเซอร์ของคุณ ALUP ให้คำแนะนำในการควบคุมอุณหภูมิในห้องคอมเพรสเซอร์ของคุณเพื่อป้องกันการชำรุดที่ไม่จำเป็น

คอมเพรสเซอร์ของคุณพร้อมสำหรับฤดูร้อนหรือยัง

การจัดการอุณหภูมิในห้องคอมเพรสเซอร์เป็นสิ่งสำคัญ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุณหภูมิในห้องคอมเพรสเซอร์:- คอมเพรสเซอร์มาตรฐานถูกออกแบบมาสำหรับอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5 ⁰C (41° F) ถึง 40 ⁰C (104° F) คอมเพรสเซอร์ ALUP บางรุ่นได้รับการออกแบบให้ทำงานได้ถึง 46 ⁰C (115° F)- ห้องคอมเพรสเซอร์สามารถมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิแวดล้อมภายนอก 15°C (60° F) ได้อย่างง่ายดายเนื่องจากความร้อนที่เกิดจากคอมเพรสเซอร์ การลดลง 3°C (37° F) ที่อากาศเข้าทำให้สามารถลดพลังงานได้ 1%- อายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์จะลดลงอย่างมากจากอุณหภูมิการทำงานที่สูงขึ้น เนื่องจากโหลดความร้อนภายในของชิ้นส่วนสำคัญจะสูงขึ้น

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการอุณหภูมิในห้องคอมเพรสเซอร์

อุณหภูมิของห้องคอมเพรสเซอร์จะได้รับอิทธิพลหลักจากเกณฑ์ต่อไปนี้:I. ปริมาณการไหลของอากาศบริสุทธิ์ผ่านห้องคอมเพรสเซอร์ (การระบายอากาศ)II. การระบายความร้อนออกจากคอมเพรสเซอร์และสายอากาศอัด เช่น ไดรเออร์อากาศและส่วนประกอบเครือข่ายอากาศIII. อากาศสำหรับระบายความร้อนที่ร้อนซึ่งเป่าออกมาจากคอมเพรสเซอร์ (เมื่อไม่มีปล่องระบายอากาศรองรับ)

เคล็ดลับสำหรับฤดูร้อน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิในฤดูร้อน คุณต้องแน่ใจว่า- มีการระบายอากาศได้ดีในห้องคอมเพรสเซอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปล่องระบายอากาศอาจอุดตันด้วยฝุ่นผงและสิ่งสกปรก อย่าลืมทำความสะอาดเป็นประจำ- วัดอุณหภูมิห้องคอมเพรสเซอร์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิต่ำกว่า 40 ⁰C (104° F)- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับน้ำมัน/น้ำหล่อเย็นของคอมเพรสเซอร์เป็นไปตามคำแนะนำในคู่มือ- ทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปิดทั้งหมดบนเครื่องคอมเพรสเซอร์และไดรเออร์จากฝุ่นผงและสิ่งสกปรก (ดูคู่มือ)- วางแผนการบำรุงรักษาเมื่อเริ่มต้นฤดูร้อน เพื่อให้แน่ใจว่าคอมเพรสเซอร์อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับฤดูกาลที่อบอุ่น