สกรูคอมเพรสเซอร์

สูตรใหม่ของ ROTAIR

ALUP ยินดีนำเสนอสารหล่อลื่นสูตรใหม่สำหรับเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบสกรูระบบน้ำมัน: น้ำมัน Rotair

น้ำมันใหม่มีความทนทาน และมีลักษณะเฉพาะตัวด้วยคุณสมบัติในการแยกน้ำที่ดีขึ้น คุณสมบัติการเกิดฟองอากาศที่ดีขึ้น การปล่อยอากาศดีขึ้น ปริมาณน้ำมันที่ตกค้างลดลง กลิ่นไม่ฉุนเมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้า และมีสีที่แตกต่างกัน

Rotair ใหม่เป็นน้ำมันแร่ระดับพรีเมียม มีความบริสุทธิ์มากกว่าในกระบวนการกลั่น สีที่สดนั้นอ่อนกว่าและโปร่งใสกว่า Rotair รุ่นก่อน อีกทั้งระหว่างอายุการใช้งาน (กระบวนการออกซิเดชัน) สีจะเปลี่ยนอย่างแตกต่างเมื่อเทียบกับสูตรเก่า หลังจาก (ขึ้นอยู่กับสภาพการทำงาน) ไม่กี่ 100 ชั่วโมง สีจะเปลี่ยนเป็นสีแดง จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง และสีน้ำตาล (เข้ม) เมื่อใกล้หมดอายุ (ส่วนนี้เป็นการระบุสีที่จะเปลี่ยนแปลงในกรณีส่วนใหญ่ ห้ามตัดสินคุณภาพที่เหลืออยู่ของน้ำมันตามสีที่เห็นโดยเด็ดขาด)

สูตรใหม่ของ Rotair เข้ากันได้กับสูตรเก่า ให้เติมสูตรใหม่ลงในสูตรเก่าได้เลย หมายเลขอะไหล่นั้นยังคงเป็นหมายเลขเดิม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ