LARGO & ALLEGRO 132-315 รุ่นใหม่

ALUP ยินดีนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ LARGO & ALLEGRO 132-315 ใหม่ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับสภาวะที่รุนแรงและอุณหภูมิแวดล้อมสูงถึง 46 °C กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม เช่น การผลิตทั่วไป โลหะ ซีเมนต์ การทำเหมือง โรงไฟฟ้า อู่เรือ แก้ว ยาง และอื่นๆ อีกมากมาย!

ดาวน์โหลดใบปลิวผลิตภัณฑ์ของเรา