คุณทราบหรือไม่ว่าคุณใช้เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมเพื่อทำความร้อนให้กับสำนักงานของคุณได้

เมื่ออากาศถูกบีบอัด ความร้อนจะก่อตัวขึ้นในคอมเพรสเซอร์ แทนที่จะปล่อยให้เสียเปล่า ความร้อนส่วนเกินนั้นกักเก็บได้ด้วยตัวเลือกการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่และเปลี่ยนเป็นการใช้งานอื่นๆ เช่น การทำความร้อนในสำนักงานของคุณเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย

ในชุดการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ วงจรน้ำมันจะระบายความร้อนล่วงหน้าด้วยตัวแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำมัน/น้ำ น้ำจะกลายเป็นของเหลวตัวกลางสำหรับส่งถ่ายเพื่อนำอุณหภูมิน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ น้ำร้อนที่เกิดจากกระบวนการนี้นำมาใช้เพื่อให้ความร้อนกับเครื่องนำความร้อนหรือหม้อต้มน้ำ อุ่นให้น้ำใช้หรือน้ำประปาร้อน และการใช้งานทางอุตสาหกรรมอื่นๆตัวเลือกการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่จะรวมตัวแลกเปลี่ยนความร้อนไว้บนวงจรน้ำมัน ซึ่งจะให้ความร้อนกับกระแสน้ำที่ไหลด้วยแรงดันอย่างต่อเนื่อง ระบบจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ และในกรณีที่มีความจุการระบายความร้อนของน้ำจำกัด ระบบระบายความร้อนมาตรฐานของคอมเพรสเซอร์จะทำงานและสนับสนุนอุปกรณ์นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ตัวเลือกการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่เป็นระบบกลไกที่เรียบง่ายซึ่งไม่ต้องมีการบำรุงรักษาหรือการใช้ไฟฟ้า แต่ช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้อย่างชัดเจน ที่ ALUP คุณจะซื้อคอมเพรสเซอร์ที่มีการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ในตัว นอกจากนั้นเครื่องจักรที่มีอยู่ก็ติดตั้งชุดการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่เพิ่มเติมได้เริ่มประหยัดพลังงานวันนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำในการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่จากการติดตั้งระบบอากาศอัด

การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ใช้ในการให้ความร้อนกับเครื่องนำความร้อน