เหตุใดตัวควบคุมความถี่จึงช่วยประหยัดพลังงาน

ความเร็วที่แปรผันของคอมเพรสเซอร์ความถี่แปรผันมีการจ่ายอากาศที่ตรงกับความต้องการ ดังนั้นเทคโนโลยีความเร็วที่แปรผันจะลดการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับเครื่องความเร็วตายตัวที่กำลังเดียวกัน

เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบความเร็วแปรผันใช้เมื่อความต้องการอากาศอัดมีความหลากหลาย และมีอัตราการใช้งานคอมเพรสเซอร์สูง เมื่อความต้องการลดต่ำ ความเร็วใบพัดก็ลดลง จึงใช้พลังงานน้อยลง ในการติดตั้งระบบอัดอากาศกับเครื่องจักรหลายตัว จะใช้เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบความเร็วแปรผันเพื่อรับมือกับความต้องการอากาศอัดในจุดสูงสุด และรับรองว่ามีแรงดันที่ตั้งค่าไว้คงที่

เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบความเร็วแปรผันทำงานอย่างไร

เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบความเร็วแปรผันมีองค์ประกอบคล้ายกับเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบความเร็วคงที่ ความแตกต่างที่สำคัญคือชุดขับความถี่แปรผันภายใน นอกจากนี้เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบสกรูยังมีตัวควบคุมที่ทันสมัยกว่าอีกด้วย ชุดขับความถี่แปรผันจะปรับความเร็วมอเตอร์ตามความต้องการอากาศอัดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะควบคุมโดยตัวตรวจจับที่วัดแรงดันระบบ ตัวตรวจจับนี้จะสื่อสารแรงดันไปยังตัวควบคุม ซึ่งควบคุมปริมาณของอากาศอัดที่คอมเพรสเซอร์ต้องผลิตเพื่อให้ตรงตามแรงดันที่ต้องการ

การประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงานด้วยคอมเพรสเซอร์ IVR

ประหยัดพลังงานถึง 35% ด้วยคอมเพรสเซอร์ IVR

คอมเพรสเซอร์แบบความเร็วแปรผันช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 35% เมื่อเทียบกับแบบความเร็วคงที่ในกำลังเดียวกัน ดังนั้นตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์จะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนภายใน 2 ปี ซึ่งคำนวณตามชั่วโมงการทำงาน 4000 ชั่วโมงต่อปีALUP เสนอเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบสกรู IVR Allegro และเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม WISair แบบไร้น้ำมันระบบน้ำ IVR ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของคุณและติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อรับโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการอากาศอัดของคุณ