สกรูคอมเพรสเซอร์

งาน ALUP, การเข้าร่วมงานกิจกรรม และการฝึกอบรม