แรงดันและปริมาณลดลงคืออะไร

การเลือกเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมที่เหมาะสม เป็นเพียงขั้นตอนแรกของการสร้างสถานีเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม ขั้นตอนที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การเลือกตัวกระจายระบบอากาศอัดที่เหมาะสม ซึ่งควรออกแบบมาเพื่อให้มีการลดของแรงดันและปริมาตรน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

แรงดันตกคืออะไร

มักนิยามแรงดันตกว่าหมายถึงการลดลงของแรงดันในระบบที่มีการกระจายระหว่างเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมและเครื่องจักร ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อปริมาณการลดของแรงดันนั้นคือ เกจของท่อ เกจท่อยิ่งเล็กแรงเสียดทานยิ่งมาก และการลดลงของแรงดันก็ยิ่งมากขึ้น ควรพิจารณาขนาดการลดลงของแรงดันเมื่อออกแบบขนาดของท่อลำเลียง การหาความสมดุลระหว่างเกจของท่อเพื่อให้แรงดันลดลงน้อยที่สุดนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ 

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ปริมาณลมตก

ปริมาณลมที่ลดลงหรือการสูญเสียจากการรั่วไหลในตะแกรงการกระจายมักเป็นเหตุที่ต้นทุนการผลิตอากาศอัดสูงขึ้น สาเหตุหลักของการสูญเสียนี้อาจเนื่องมาจากการเชื่อมหรือข้อต่อกดที่ไม่ดี การเลือกข้อต่อคุณภาพต่ำที่มีปะเก็นคุณภาพต่ำ การลดลงของปริมาณควรอยู่ในช่วงไม่เกิน 10% ของประสิทธิภาพสถานีเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม ถ้ามีการสูญเสียมากกว่านี้ ต้องหาสาเหตุ และพยายามแก้ไขโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

การลดการสูญเสียแรงดันและปริมาณจะช่วยอะไรได้บ้าง

การลดการสูญเสียแรงดันและปริมาณสามารถช่วยประหยัดเงินให้ระบบอากาศอัดของคุณ ตามข้อเท็จจริงที่ว่าการรั่วไหลของอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. ในการทำงานแบบสามกะ หมายถึงต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น CZK 7 200 / ปี และเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. จะสูงขึ้น CZK 70 000 / ปี จึงต้องพิจารณาถึงตัวเลือกขนาดของท่อลำเลียง รวมถึงการออกแบบวัสดุและการออกแบบโดยรวมของตะแกรงการกระจายอย่างระมัดระวัง