อากาศอัดคืออะไร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอากาศอัด

ติดต่อเราวันนี้

หัวข้อ

พวกเราแทบทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ในการสร้าง อากาศอัด ในแบบที่เข้าใจง่าย มาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปากเป่าลูกโป่ง หรือเติมลมยางรถด้วยปั๊มแบบใช้มือ ในการใช้งานที่มีความต้องการสูงขึ้น จะมีการใช้ เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม ประเภทที่ต่างออกไปเพื่อสร้าง อากาศอัด อากาศอัดนั้นแบ่งออกได้ตาม 3 คุณลักษณะ: แรงดัน, ปริมาตร และคุณภาพอากาศ ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอากาศที่อบอุ่น คุณลักษณะเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกเทคโนโลยีอากาศอัดที่เหมาะสม 

Evoluto 55 Screw compressor

แรงดันของอากาศอัดคืออะไร

แรงดันโดยทั่วไปแล้วหมายถึงแรงกระทำต่อพื้นที่หน่วยหนึ่ง หากเราแปลงคำนิยามนี้เป็นอากาศโดยรอบ (บรรยากาศ) แรงดันจะเป็นแรงกระทำต่อหน่วยของพื้นผิวโลก แรงดันนี้กับความสูง 0 ม. เหนือระดับน้ำทะเลคือ 101.3 kPa จากนั้นอากาศบรรยากาศจะถูกอัดตามแรงดันที่ต้องการ ซึ่งเป็นค่าที่มักแสดงออกเป็นหน่วยบาร์

1 บาร์ = 100 kPa = 0.1 MPa

ทำการวัดปริมาณของอากาศอย่างไร

จากการใช้อุปกรณ์นิวแมติก จะกำหนดปริมาณอากาศอัดที่ต้องใช้เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถใช้งานทั้งระบบได้อย่างไม่มีปัญหา ส่วนใหญ่แล้ว จะจ่ายปริมาณอากาศอัดในอัตรา m³/h หรือ l/s

คุณภาพของอากาศอัดคืออะไร

ในด้านอากาศอัดนั้น คุณภาพเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณของแข็ง (ฝุ่น) ความชื้น และน้ำมันในอากาศอัด คุณภาพของอากาศอัดมีผลต่อกระบวนการผลิตอย่างมาก หลายปีที่ผ่านมา เมื่อเทคโนโลยีที่ต้องการอากาศอัดคุณภาพสูงที่ปราศจากสารที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็ได้ให้ความมุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์บำบัดอากาศอัดด้วย ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อคุณภาพของอากาศอัดคือ อุณหภูมิแวดล้อมและสภาพแวดล้อมของที่ตั้งเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม 

คุณภาพอากาศถูกกำหนดโดยมาตรฐานสากล ISO 8573-1 ซึ่งกำหนดระดับคุณภาพของอากาศอัด ตามคลาสเหล่านี้ จำเป็นต้องเลือกชุดอุปกรณ์บำบัดอากาศอัดที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คุณภาพที่ต้องการ ในการแบ่งประเภทของเรา คุณจะพบกับข้อเสนอที่ครบถ้วนสำหรับคุณภาพอากาศอัดระดับสูงสุด

โปรดดู