คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบใด

เมื่อเลือกเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม ขนาดของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อให้เครื่องจักรของคุณทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ คุณต้องพิจารณาปริมาณอากาศอัดและแรงดันในการทำงานที่ต้องการ การตัดสินใจอีกอย่างที่สำคัญของคุณจะเป็นเรื่องของประเภทเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม ตอนนี้เรามาดู 2 ประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุด นั่นคือเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมชนิดลูกสูบและเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมชนิดสกรู แต่ละประเภทจะมีข้อได้เปรียบที่ต่างกันขึ้นกับความต้องการของธุรกิจของคุณ 

1. ความต้องการอากาศของฉันคืออะไร

คำถามแรกที่คุณต้องถามตัวเองเมื่อออกแบบการติดตั้งเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมคือคุณต้องการอากาศอัดที่จุดจ่ายเท่าใด ในกรณีที่ระบบของคุณมีจุดจ่ายหลายจุด คุณจำเป็นต้องพิจารณาถึงวิธีการทำงานของส่วนประกอบแต่ละส่วนของระบบ โดยเฉพาะต้องดูว่าเป็นการสลับการใช้งานหรือทั้งหมดจะทำงานพร้อมกัน หากคุณพบสมดุลที่เหมาะสมในการใช้งาน คุณจะสามารถประมาณความต้องการอากาศโดยรวมของคุณได้เมื่อพูดถึงความต้องการอากาศของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม โดยทั่วไปเราจะใช้คำว่าการไหลของอากาศหรือการส่งอากาศอิสระ (Free Air Delivery หรือ FAD) โดย FAD สามารถวัดได้ในหน่วยลิตรต่อวินาที (l/s), ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (cfm) หรือลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (m3/h) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เมื่อคุณต้องการจ่ายอากาศให้เพียงพอกับการใช้งานเฉพาะ คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงการไหลของอากาศ (CFM) ที่จำเป็นตามแรงดันจำเพาะ (PSI) ที่ต้องการเพื่อให้กระบวนการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงดันได้ในส่วนที่สองในการค้นหาว่าการไหลทั้งหมดของคุณควรเป็นเท่าใด คุณสามารถดูที่เอกสารข้อมูลของอุปกรณ์ที่ใช้อากาศ และดู FAD ที่อุปกรณ์ต้องการ แต่มีวิธีที่ดีกว่า คือการตรวจสอบระบบอากาศอัดของคุณ ซึ่งสามารถดำเนินการโดยพนักงานฝ่ายขายของบริษัท ขนาดของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน ขนาดที่เล็กเกินไปจะทำให้เกิดแรงดันตกและในบางกรณีอาจทำให้เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมไม่สามารถทำงานได้ ในทางกลับกันขนาดที่ใหญ่เกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาทางกลไกในอนาคตและอาจทำให้เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมทำงานผิดพลาดได้

2. แรงดันในการทำงาน

อุปกรณ์ทั้งหมดไม่ได้ทำงานด้วยแรงดันในการทำงานเท่ากัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องค้นหาว่าอุปกรณ์ใดในระบบของคุณต้องการแรงดันในการทำงานสูงสุด แล้วจึงกำหนดแรงดันในการทำงานของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมให้สอดคล้องกัน โดยปกติแรงดันจะวัดเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) หรือบาร์ (หน่วยวัดแรงดันเมตริก) โดยปกติแล้วแรงดันในการทำงานของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมควรจะสูงกว่าแรงดันที่คุณต้องการจริงในการติดตั้ง 1-2 บาร์ เนื่องจากจำเป็นต้องคำนึงถึงแรงดันตกในอุปกรณ์ทำลมแห้ง ตัวกรอง และระบบท่อที่อยู่ถัดไปจากระบบอากาศอัด เพื่อให้คุณทราบถึงหลักในการพิจารณาเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแรงดันต่ำและสูง เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแรงดันต่ำจะสามารถจ่ายอากาศที่แรงดัน 4-13 บาร์ ในขณะที่เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแรงดันสูงจะสามารถจ่ายอากาศที่แรงดันสูงถึง 400 บาร์ (บางครั้งอาจสูงกว่า)

3. เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบลูกสูบหรือเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบสกรู

เมื่อซื้อเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม คุณอาจสับสนกับเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมที่มีอยู่จำนวนมาก แต่เป็นไปได้ว่าเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบลูกสูบหรือแบบสกรูน่าจะเหมาะกับคุณที่สุด โดยเกณฑ์ในการเลือกนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณงานและลักษณะการใช้งานเครื่องมือของคุณ สำหรับการใช้งานอากาศอัดเป็นเวลาสั้นๆ (ไม่ต่อเนื่อง) ตัวอย่างเช่น การเติมลมยางและเครื่องบรรจุหีบห่อ เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมลูกสูบจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ในการใช้งานที่ต้องการอากาศอัดต่อเนื่อง จำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมสกรู หากระบบของคุณต้องการอากาศอัดต่อเนื่องโดยมีการใช้ที่ไม่สม่ำเสมอ คุณควรพิจารณาเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมสกรูที่มีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ เราลองมาดูทั้ง 2 ประเภทอย่างละเอียดและข้อดีและข้อเสียหลักของเทคโนโลยีทั้งสองที่นี่