เรียนรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับเกี่ยวกับโรตารี่สกรูคอมเพรสเซอร์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน

โรงงานในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้โรตารี่สกรูคอมเพรสเซอร์ (Rotary Screw Compressor) ในกระบวนการผลิต ด้วยกลไกต่างๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพราะเมื่อกระบวนการผลิตที่มีความต้องปริมาณลมอัดแบบต่อเนื่องหรือแรงดันที่สูงขึ้น ALUP คอมเพรสเซอร์เป็นทางที่ดีสำหรับธุรกิจของคุณ

 

เข้าใจลักษณะการทำงานของสกรูคอมเพรสเซอร์

ตัวโรเตอร์ในสกรูคอมเพรสเซอร์จะทำการกักอากาศเอาไว้ เมื่อปริมาตรอากาศลดลงจะส่งผลให้มีการนำอากาศอัดนั้นไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น การผลิตทางอุตสาหกรรมและสถานพยาบาล

คำแนะนำเกี่ยวกับระบบสสกรูคอมเพรสเซอร์

ALUP Evoluto 55 ghost pack
การเลือกใช้สกรูคอมเพรสเซอร์นั้นมีหลากหลาย ALUP รองรับต่อปัจจัยในการจัดหาเครื่องคอมเพรสเซอร์ ซึ่งในที่นี้เรามีทั้งแบบระบบ Inverter ที่สามารถปรบความเร็วรอบของมอเตอร์ได้ หรือแบบความเร็วรอบคงที่ เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับการทำงานขั้นพื้นฐาน ALUP สนับสนุนการทำงานด้านอากาศอัดหรือลมอัดในทุกขั้นตอน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากสกรูคอมเพรสเซอร์

การเลือกระบบคอมเพรสเซอร์ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับแอพพลิชั่นที่จะใช้ในโรงงาน ทำให้งานที่ได้จากลมอัดหรืออากาศอัดนั้นมีความน่าเชื้อถือ เพราะข้อจำกัดของแต่ละอุตสาหกรรมนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพอากาศอัดหรือลม เช่นอุตสาหกรรมอาหารและยา หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีขนาดเล็ก

ความน่าเชื่อถือแม้อยู่ในสภาวะที่เลวร้ายที่สุด

โรตารี่สกรูคอมเพรสเซอร์ที่สามารถจ่ายอากาศอัดหรือลมอัดต่อเนื่องได้ในสภาะอากาศที่เลยร้าย หรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบย่ำแย่ ทำให้การทำงานไม่สะดุดในกระบวนการผลิต

บำรุงรักษาง่าย

ด้วยโรตารี่สกรูคอมเพรสเซอร์รุ่นใหม่สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้นเนื่องจากชิ้นส่วนน้อยลง 70% เนื่องจากกลไกเชิงบวก อย่างไรก็ตามการบำรุงรักษาเป็นระยะๆ จะทำให้ระบบอัดอากาศหรือระบบคอมเพรสเซอร์ของคุณมีประสิทธิภาพนานขึ้น

ความร้อนระเหยได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคอมเพรสเซอร์ชนิดอื่น

screw rotary metal element
โรตารี่สกรูคอมเพรสเซอร์ทำให้เกิดความร้อนในส่วนของกระบวนการอัดอากาศน้อยกว่า จึงลดโอกาสในการกรั่นตัวและเกิดน้ำในระบบ นั่นเป็นเหตุผลหลักที่จะช่วยลดโอกาศที่น้ำจะเข้าไปในระบบคอมเพรสเซอร์ อุปกรณ์อื่นๆ และการทำงานขั้นสุดท้ายยังช่วยขจัดน้ำได้ง่าย