สกรูคอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างไร

ศึกษาหลักการทำงานของสกรูคอมเพรสเซอร์

ติดต่อเราวันนี้

เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ชนิดโรตารี่สกรูเป็นคอมเพรสเซอร์ปริมาตรแบบโรตารี่ประเภทหนึ่ง และด้วยความน่าเชื่อถือ อายุการใช้งานที่ยาวนาน และประโยชน์หลากหลาย จึงมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเมื่อเทียบกับคอมเพรสเซอร์ลูกสูบ เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ชนิดโรตารี่สกรูจะมีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นโดยรวมมากกว่า ศึกษาหลักการทำงานของเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยสกรู

หัวข้อ

เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ชนิดสกรูของ Alup รุ่น evoluto

หลักการทำงานของสกรูคอมเพรสเซอร์

หลักการทำงานของเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ชนิดสกรู

ก่อนอื่นเรามาดูองค์ประกอบของสกรูคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่กัน องค์ประกอบจะมีโรเตอร์สองตัวที่มีลักษณะเหมือนเกลียว แต่ละตัวมีรูปร่างและมีจำนวน ‘ร่อง’/‘ฟัน’ แตกต่างกัน (โดยปกติตัวหนึ่งมีฟัน 4 ซี่ และอีกตัวหนึ่งมีฟัน 6 ซี่) กล่าวง่ายๆ คืออากาศแวดล้อมจะถูกดูดเข้าไปอยู่ในองค์ประกอบของสกรูนี้ และเมื่ออากาศเคลื่อนไปตามโรเตอร์ อากาศจะถูกบีบอัด 

องค์ประกอบของสกรู (บล็อค) มีโรเตอร์สองตัวที่คล้ายกับเกลียวที่มีระยะปีนขนาดใหญ่และจำนวนฟันแตกต่างกัน โดยปกติค่าอัตราส่วนฟันจะอยู่ที่ 4:6 เมื่ออากาศเคลื่อนที่ไปตามโรเตอร์ อากาศจะถูกบีบอัดตามพื้นที่ปริมาตรระหว่างฟันโรเตอร์ที่ลดลงในทิศทางจากการดูดไปยังทางออก

สกรูคอมเพรสเซอร์ประเภทที่แพร่หลายที่สุดคือคอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยการฉีดน้ำมัน สำหรับกระบวนการที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับคุณภาพของอากาศอัด จะมีการใช้งานคอมเพรสเซอร์แบบไม่หล่อลื่น ในกรณีของคอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่น กระบวนการบีบอัดจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

หลักการทำงานของสกรูคอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่น

วงจรอากาศ:
อากาศจะถูกดูดผ่านตัวกรองและวาล์วทางเข้าที่เปิดอยู่ เข้าไปในองค์ประกอบคอมเพรสเซอร์และถูกบีบอัด อากาศอัดและน้ำมันที่ผสมกันจะไหลเข้าไปในตัวรับอากาศ/ตัวแยกน้ำมันผ่านวาล์วกันกลับ อากาศจะถูกระบายออกทางวาล์วทางออกผ่านทางวาล์วแรงดันต่ำสุดและแอร์คูลเลอร์ ในระหว่างการใช้งานที่มีโหลด วาล์วแรงดันต่ำสุดจะรักษาแรงดันในถังแยกให้สูงกว่าค่าต่ำสุด ซึ่งจำเป็นสำหรับการหล่อลื่น วาล์วกันกลับในตัวจะช่วยป้องกันไม่ให้อากาศอัดระบายออกสู่บรรยากาศทางฝั่งปลายทางของวาล์วในระหว่างการทำงานที่ลดโหลด เมื่อคอมเพรสเซอร์หยุด วาล์วกันกลับและวาล์วทางเข้าจะปิดเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศอัด (และน้ำมัน) ระบายไปยังตัวกรองอากาศ

งจรน้ำมัน:

ในตัวรับอากาศ/ตัวแยกน้ำมัน น้ำมันส่วนใหญ่จะถูกกำจัดออกจากส่วนผสมของอากาศ/น้ำมันโดยการหมุนเหวี่ยง น้ำมันที่เหลือจะถูกกำจัดออกโดยตัวแยกน้ำมัน น้ำมันจะถูกเก็บในส่วนล่างของตัวรับอากาศ/ตัวแยกน้ำมันซึ่งทำหน้าที่เป็นถังน้ำมัน ระบบน้ำมันจะมาพร้อมกับวาล์วบายพาสแบบเทอร์โมสแตติก เมื่ออุณหภูมิน้ำมันอยู่ต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้ วาล์วบายพาสจะตัดการจ่ายไปยังออยคูลเลอร์และเลี่ยงออยคูลเลอร์ไป แรงดันอากาศจะดันน้ำมันออกจากตัวรับอากาศ/ตัวแยกน้ำมันผ่านตัวกรองน้ำมันและวาล์วหยุดน้ำมันเข้าไปในองค์ประกอบคอมเพรสเซอร์ วาล์วบายพาสจะเริ่มเปิดการจ่ายจากคูลเลอร์เมื่ออุณหภูมิน้ำมันเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่ตั้งไว้ เมื่อสูงกว่าจุดที่ตั้งไว้ประมาณ 15 ˚C (27 ˚F) น้ำมันทั้งหมดจะไหลผ่านออยคูลเลอร์ วาล์วหยุดน้ำมันป้องกันไม่ให้องค์ประกอบคอมเพรสเซอร์ถูกน้ำมันท่วมเมื่อคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน

โปรดดู