พูดถึงคุณภาพอากาศอัด

อากาศโดยรอบที่ถูกดูดเข้าไปในเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมจะมีความชื้น ฝุ่น และละอองน้ำมันจำนวนหนึ่งอยู่เสมอ ปริมาณและอัตราส่วนของสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพอากาศ และที่ตั้งของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม หลังการบีบอัด จะต้องกำจัดสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้ออกจากอากาศอัดโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการสึกกร่อนโดยไม่จำเป็นของระบบท่อรวมถึงอุปกรณ์นิวแมติกอื่นๆ ด้วย 

เหตุใดการพิจารณาคุณภาพอากาศจึงมีความสำคัญ

อากาศอัดอาจมีสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ต้องการ เช่น น้ำหรือไอน้ำ น้ำมันหรือละอองน้ำมัน รวมทั้งฝุ่น สารเหล่านี้อาจทำให้ผลการผลิตด้อยลงและอาจเพิ่มต้นทุนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานของอากาศอัด วัตถุประสงค์ของการบำบัดอากาศคือการสร้างคุณภาพอากาศอัดตามที่ลูกค้ากำหนด เมื่อกำหนดบทบาทของอากาศอัดในกระบวนการอย่างชัดเจนแล้ว จะสามารถหาระบบที่จะทำกำไรและมีประสิทธิภาพสูงสุดในสถานการณ์เฉพาะได้โดยง่าย คำถามหนึ่งในการค้นหาคือการดูว่าอากาศอัดสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ หรือสามารถยอมรับละอองน้ำมันในสภาพแวดล้อมการทำงานได้หรือไม่ เป็นต้น โดยต้องใช้วิธีการอย่างเป็นระบบในการเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้อง

Class หรือค่าความบริสุทธิ์ของอากาศมีอะไรบ้าง

มาตรฐานสากล ISO 85731 "อากาศอัดสำหรับการใช้งานทั่วไป" ได้กำหนดขอบเขตที่จำเป็นต้องทำความสะอาดอากาศอัด (ดูตารางด้านล่าง) ซึ่งจะระบุว่าสามารถใช้อุปกรณ์อื่นใดเพื่อให้ได้คุณภาพอากาศอัดที่ต้องการ

ตารางลำดับคุณภาพอากาศอัด ฝุ่น น้ำ น้ำมัน

ขนาดสูงสุด

mu

ปริมาณสูงสุด

mg/m³

จุดควบแน่น

°C

จำนวน

g/m³

ปริมาณสูงสุด

mg/m³ 

1 0.1 0.1 -70 0.003 0.01
2 1 1 -40 0.11 0.1
3 5 5 -20 0.88 1.0
4 40 10 +3 6.0 5
5 - - +7 7.8 25
6 - - +10 9.4 -

ต้องทำอย่างไรถึงจัดการปัญหาการควบแน่นจากเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมได้

ควรขจัดความชื้นหรือการควบแน่นออกจากเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมของคุณอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบอากาศอัดของคุณ สามารถติดตั้งไซโคลนโดยตรงภายในเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม หรือติดตั้งด้านหลัง ในการระบายน้ำควบแน่น สามารถเชื่อมต่อตัวระบายน้ำควบแน่นอัตโนมัติกับตัวกรองอากาศและไดรเออร์เข้ากับตัวแยกน้ำจากน้ำมันได้โดยตรง (หากจำเป็น)

ตัวกรองช่วยได้อย่างไร

โดยทั่วไปตัวกรองจะแยกอากาศออกจากสิ่งปนเปื้อน ความสามารถในการแยกหรือดูดซับของตัวกรองเป็นผลมาจากการรวมกันของการกรองหลายชั้น (สำหรับขนาดอนุภาคต่างๆ) ดังที่ระบุไว้ข้างต้น ในความเป็นจริงแล้ว ตัวกรองแต่ละตัวมีความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีตัวกรองใดที่ใช้ได้กับทุกช่วงขนาดของอนุภาค แม้กระทั่งผลกระทบจากความเร็วของกระแสลมอัดภายในท่อต่อความสามารถในการแยกสำหรับขนาดอนุภาคที่ต่างกันก็ไม่ถือเป็นปัจจัยที่ใช้ตัดสิน โดยทั่วไปแล้วอนุภาคขนาด 0.1μm ถึง 0.2μm จะแยกออกได้ยากที่สุด (ขนาดอนุภาคที่ทะลุทะลวงได้มากที่สุด) ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ประสิทธิภาพในการดักจับโดยรวมของตัวกรองโคเลสซิงสามารถเกิดจากการผสมผสานกลไกที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งเห็นได้ชัดว่าความสำคัญของกลไกแต่ละอย่าง ขนาดของอนุภาคที่เกิดขึ้น และค่าของประสิทธิภาพโดยรวมจะขึ้นอยู่กับการกระจายของขนาดอนุภาค ความเร็วของอากาศที่ไหลเวียน และการกระจายตัวไปตามเส้นไฟเบอร์ของวัสดุกรอง น้ำมันและละอองน้ำมีลักษณะคล้ายกับอนุภาคอื่นๆ และสามารถแยกออกได้โดยใช้ตัวกรองโคเลสซิง ในตัวกรองรูปแบบเหลวเหล่านี้จะรวมตัวเป็นหยดที่ใหญ่ขึ้น และหยดลงสู่ด้านล่างของตัวกรองเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ตัวกรองสามารถแยกน้ำมันในรูปละอองและรูปของเหลวได้ อย่างไรก็ตาม น้ำมันในรูปของเหลวจะทำให้เกิดแรงดันตกสูงและน้ำมันตกค้าง เนื่องจากมีความเข้มข้นสูง หากจะแยกน้ำมันในรูปแบบไอน้ำมัน ตัวกรองต้องมีวัสดุดูดซับที่เหมาะสม ซึ่งโดยปกติจะเป็นถ่านกัมมันต์ การกรองทั้งหมดจะทำให้เกิดแรงดันตกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานในระบบอากาศอัด ตัวกรองที่ละเอียดมากกว่าพร้อมด้วยโครงสร้างที่แน่นหนากว่าทำให้แรงดันตกมากกว่า และอาจอุดตันเร็วขึ้น จึงต้องเปลี่ยนไส้ตัวกรองบ่อยขึ้นและต้องเสียค่าบำรุงรักษาสูงขึ้น คุณภาพของอากาศที่เกี่ยวข้องกับปริมาณอนุภาคและการมีอยู่ของน้ำและน้ำมันได้รับการกำหนดไว้ใน ISO 8573-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับความบริสุทธิ์ของอากาศ เพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนในอากาศในกระบวนการที่สำคัญ ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะอากาศอัดประเภท Class 0 เท่านั้น นอกจากนี้ตัวกรองต้องมีขนาดเหมาะสมเพื่อให้รับมือกับการไหลปกติได้อย่างเหมาะสม และมีเกณฑ์ความจุใหญ่ขึ้นเพื่อจัดการกับแรงดันตกเนื่องจากการอุดตันในปริมาณหนึ่ง

ALUP-filters

ไดรเออร์จะช่วยได้อย่างไร

จะใช้ไดรเออร์ดูดซับหรือควบแน่นเพื่อขจัดความชื้นออกจากอากาศอัด จะใช้ไดรเออร์ควบแน่นเมื่อต้องการอากาศคุณภาพอากาศสูงสุดในระดับ 4 หมายความว่าจุดควบแน่นมีอุณหภูมิต่ำกว่า 3°C หากต้องการอากาศอัดที่มีความชื้นน้อยกว่า (จุดควบแน่นแรงดันต่ำ) ต้องติดตั้งไดรเออร์ดูดซับ

air-dryer-adq