คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมันฟู้ดส์เกรด (Food Grade Oil) ที่ใช้ในโรงงานอาหารและยา

April 21, 2021

น้ำมันฟู้ดเกรด (food grade oil) คืออะไร?

น้ำมันฟู้ดเกรด (food grade oil) คือน้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษที่ใช้สำหรับเครื่องจักรในอุตสหกรรมอาหาร เพราะหากเราใช้สารหล่อลื่นทั่วไปอาจมีโอกาสที่น้ำมันจะปนเปื้อนเข้าไปในระบบลมที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสารไดออกซิน รวมไปถึงสารฟิวแรน ซึ่งเป็นสารที่ไม่ย่อยสลายเมื่อถูกความร้อน ไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายได้ดีในไขมัน จึงสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้  อุตสาหกรรมสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้อากาศอัดในกระบวนการผลิตสินค้า เช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ จึงต้องใช้น้ำมันฟู้ดเกรด(food grade oil) แทนน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ  

มาตรฐานสำหรับน้ำมันฟู้ดเกรด(food grade oil)มีอะไรบ้าง?

 

น้ำมันหล่อลื่นฟู้ดเกรดเป็นเหมือนน้ำมันหล่อลื่นชนิดอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคและต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังต่อไป: 

  • ป้องกันการสึกหรอ การเสียดสี การกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชัน;
  • ระบายความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนที่สูงเกินไปและป้องกันเครื่องจักรของคุณชำรุด;
  • มีการปิดผนึกที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด
  • และที่สำคัญคือสามารถทำงานร่วมกันได้ดีกับยางและซีลเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตัวเครื่อง

นอกจากนี้ น้ำมันหล่อลื่นฟู้ดเกรด (Food Grade lubricants) ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้:

  • ตอบสนองความต้องการด้านโภชนาการ สุขภาพและความปลอดภัย 
  • ตอบสนองต่อความเฉื่อยทางกายภาพ;
  • ไม่มีรสชาติและไม่มีกลิ่น;
  • ผ่านการรับรองในระดับสากล

น้ำมันฟู้ดเกรด (food grade) จะใช้เมื่อใด?

น้ำมันฟู้ดเกรด (food grade) ป้องกันการปนเปื้อน

สารหล่อลื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมต่างๆ ควรจะมีมลภาวะการปนเปื้อนเป็น 0% เช่นอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องผ่านมาตราฐานเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้สารหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่นฟู้ดเกรด (Food Grade oil)  จึงเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่อนุญาตให้ใช้งานในอุตสาหกรรมยาการแพทย์และอาหารได้  

มาตรฐานของน้ำมันฟู้ดเกรด(food grade)

น้ำมันหล่อลื่นฟู้ดเกรด (food grade)แบ่งออกเป็น สามประเภทดังนี้:

➡️ น้ำมันหล่อลื่น H3 หรือที่เรียกว่าน้ำมันหล่อลื่นที่ละลายน้ำได้หรือบริโภคได้  และใช้ทำความสะอาดและป้องกันสนิมบนตะขอเกี่ยว รถเข็นและเครื่องมืออื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกัน 

➡️ น้ำมันหล่อลื่น H2 เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ใช่เกรดสำหรับอาหาร สามารถใช้ในอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ไม่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร หรือปนเปื้อนเข้าไปในกระบวนการที่ต้องสัมผัสอาหารหรือพื้นผิวที่มีการแปรรูปอาหาร โดยกระบวนการนี้จะต้องไม่มีโลหะหนักปนเปื้อนเลยและยังมีข้อกำหนดสำหรับส่วนประกอบเพิ่มเติมอื่นๆด้วย 

➡️ น้ำมันหล่อลื่น H1  เป็นน้ำมันหล่อลื่นฟู้ดเกรดที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหารได้ (แต่ปริมาณเพียงเล็กน้อย) หากมีเหตุการณ์ที่่อากาศอัด (ที่มีไอน้ำมัน) สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์ของคุณจะปลอดภัยจากการปนเปื้อน น้ำมันฟู้ดส์เกรด (Rotair Food Grade Oil)  ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF H1, ฮาลาลและโคเชอร์ 

rotair-food-grade-oil