สกรูคอมเพรสเซอร์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโซลูชันคุณภาพอากาศ

ฉันควรจะกำหนดขนาดไดรเออร์อย่างไร ควรเท่ากับความจุสูงสุดของคอมเพรสเซอร์หรือไม่

ไม่มีกฎแน่นอนที่ต้องปฏิบัติตาม แต่ประเด็นสำคัญบางประการที่ต้องพิจารณาได้แก่ จุดควบแน่นแรงดันที่ต้องการ (PDP) ปริมาตรของอากาศอัด (SCFM หรือ l/min) อุณหภูมิทางเข้าไดรเออร์อากาศอัดสูงสุด (°F หรือ °C) อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด (°F หรือ °C) แรงดันอากาศอัดสูงสุด (PSIG หรือ BAR) แรงดันตกของไดรเออร์ที่อนุญาตสูงสุด (PSIG หรือ BAR) FAD ที่เผยแพร่ในใบปลิวอ้างอิงกับสภาวะอ้างอิงดังนี้ แรงดันในการทำงาน 7 บาร์ อุณหภูมิในการทำงาน 35°C อุณหภูมิแวดล้อม 25°C หากไดรเออร์จะทำงานในสภาวะอ้างอิงที่แตกต่างกัน เราจะต้องคำนวณ FAD ใหม่อีกครั้ง