Czy Twoja instalacja sprężonego powietrza jest przygotowana na mroźną pogodę?

Czy wiesz, że zimowa pogoda może mieć wpływ na stan instalacji sprężonego powietrza a co za tym idzie samego sprężonego powietrza. Pamiętaj, aby zapobiegać specyficznym problemom z niskimi temperaturami.

Co może się zdarzyć, jeśli temperatura otoczenia jest bardzo niska?

Kondensacja

Przy niskich temperaturach otoczenia prawdopodobieństwo kondensacji jest bardzo wysokie. Moment, w którym para wodna w instalacji sprężonego powietrza skrapla się (punkt rosy), jest bezpośrednio związany z temperaturą otoczenia. Kondensacja w sprężonym powietrzu jest niepożądana, ponieważ może powodować duże uszkodzenia orurowania, narzędzi i innych mechanizmów. Może prowadzić to do awarii, przecieków powietrza, a tym samym do nadmiernych kosztów.

Sprężarki Śrubowe. Kodensacja w oleju

Z powodu zimnego powietrza w otoczeniu temperatura pracy kompresora pozostaje niska, co powoduje zawilgocenie oleju. Ma to negatywny wpływ na smarowanie maszyny i może spowodować nieprawidłowe działanie lub awarię.

Sprężarki powietrza zimą. Ryzyko zamarzania

Gdy temperatury są bardzo niskie, przewody sprężonego powietrza, spusty kondensatu i filtry mogą zamarznąć. Nawet chłodnica sprężarki powietrza może zamarznąć i ulec awarii, ponieważ mroźny chłód uderza w chłodnicę bezpośrednio przez wlot powietrza chłodzącego . Pamiętaj, aby temu zapobiec, ustawiaj system wentylacji sprężarki powietrza na układ zimowy.

Co możesz zrobić, aby zapobiec problemom?

Dzięki zastosowaniu osuszaczy adsorpcyjnych lub osuszaczy sprężonego powietrza można uniknąć wielu problemów związanych z zimowym chłodem. Alup może doradzić Ci podjęcie właściwych kroków, aby upewnić się, że instalacja sprężonego powietrza jest przygotowana na sezon zimowy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi klienta.