Sprężarki powietrza ALUP w firmie Technoflon

Odzyskana energia ze sprężarek powietrza ALUP ogrzewa pomieszczenia biurowe w firmie Technoflon

Firma ALUP Kompressoren dostarczyła ostatnio instalację sprężonego powietrza, która zaopatruje całą fabrykę w sprężone powietrze w firmie Technoflon. Istniejąca sprężarka i nowo dostarczone sprężarki są wyposażone w wymiennik ciepła, aby odzyskać większość normalnie traconej energii. Odzyskana energia jest wykorzystywana do ogrzewania części biurowej przedsiębiorstwa w chłodniejszych miesiącach. Według dyrektora Henri Nijenhuisa, dodatkowa inwestycja w jednostkę odzysku ciepła zwróci się w ciągu kilku miesięcy.

Technoflon powstał 1 kwietnia 2001 r. poprzez wykupienie przez kierownictwo firmy specjalizującej się w produkcji emalii i teflonu. Obecnie firma rozwija trzy rodzaje działalności: czyszczenie termiczne, obróbka strumieniowo-ścierna oraz powlekanie teflonowe i proszkowe. Warsztat łączy w sobie solidne rzemiosło z nowoczesnym sprzętem i zautomatyzowaną produkcją.

news

Allegro 100 z jednostką odzysku ciepła; po prawej stronie sprężarki widzimy zbiornik buforowy dla stałego ciśnienia.

Instalacja sprężonego powietrza

Różne warsztaty z automatycznymi piecami przepływowymi, liniami do malowania proszkowego, (zrobotyzowanymi) kabinami do obróbki strumieniowo-ściernej, piecem do pirolizy do czyszczenia i zdejmowania produktów, wszystkie posiadają linię zasilania w sprężone powietrze. Jest ono wytwarzane przez układ dostarczony całkowicie przez ALUP Kompressoren o łącznej mocy 320 kW i maksymalnej wydajności 52 m3 /min. Instalacja ta składa się z trzech sprężarek, dwóch stałoobrotowych typu Largo 110 oraz sprężarki zmiennoobrotowej Allegro 110, która służy do pokrywania szczytowych wartości zużycia. Sprężarki śrubowe Largo zostały zainstalowane przy okazji przeprowadzki do nowego budynku obok eksploatowanej już tam wcześniej sprężarki Allegro.

Powietrze ze sprężarek jest osuszane za pomocą osuszacza chłodniczego z podłączonym do niego zestawem filtrów. Składa się on z filtra wstępnego (PF) przed osuszaczem chłodniczym, który filtruje cząsteczki pyłu do 3 µm. Po osuszaczu chłodniczym zainstalowany jest filtr dokładny (SF) do filtracji cząstek stałych o średnicy powyżej 0,01 µm i oleju do 0,01 mg/m3. Dodatkowy filtr z węglem aktywnym (AF) filtruje olej do poziomu zawartości resztkowej 0,005 mg/m3.

news

Instalacja sprężonego powietrza kończy się w pomieszczeniu centralnego ogrzewania biur, w których znajdują się kotły.

Oszczędność energii

Podczas przeprowadzki i adaptacji systemu sprężonego powietrza rozważano możliwe środki oszczędności energii. Okazało się, że dzięki zainstalowaniu większego zbiornika buforowego i większego osuszacza chłodniczego możliwe będą znaczne oszczędności energii. Zbiornik buforowy jest zainstalowany w celu dostosowania systemu do nagłych zmian ciśnienia i stabilizacji ciśnienia w systemie sprężonego powietrza. W ten sposób ciśnienie pozostaje na możliwie stałym poziomie, a uruchomianie sprężarek do ruchu jest ograniczone.

System odzysku ciepła zapewnia większe oszczędności energii. Zdecydowano się zainstalować odzysk ciepła we wszystkich sprężarkach. Obydwie sprężarki Largo miały już ten system wcześniej zapewniony. ALUP oferuje możliwość modernizacji, dlatego energia z Allegro 110 również, może być odzyskana.

Zasada jest innowacyjna, ale technologia dość rozpowszechniona w zakładach przemysłowych. Podczas sprężania powietrza zawsze generowane jest ciepło, które zazwyczaj jest odprowadzane do pomieszczenia jako podgrzane powietrze chłodzące sprężarkę. W miarę jak moc sprężarki wzrasta, rośnie również ilość ciepła odpadowego. Wymiennik ciepła jest wbudowany w układ chłodzenia sprężarki i podgrzewa obieg wody chłodzącej do możliwie wysokich temperatur.

news

Szacuję, że oszczędności energii sprawiają iż czas zwrotu nakładów jest bardzo krótki i nie powinien przekraczać jednego roku.

Henri Nijenhuis, dyrektor Technoflon

Krótki czas zwrotu z inwestycji

W przypadku Technoflon wybrano ogrzewanie biur ciepłem ze sprężarek o łącznej powierzchni 800 m². Technoflon tak zdecydował, ponieważ hale produkcyjne są już wystarczająco ogrzewane przez piece. Można sobie wyobrazić również inne, czasem bardzo kreatywne zastosowania: utrzymywanie kotłów parowych we właściwej temperaturze, utrzymywanie pomieszczeń w stanie dodatniej temperatury, dostarczanie ciepła sąsiednim firmom, itd. Temu ostatniemu Technoflon przygląda się uważniej, ponieważ przy użyciu pieców występują istotne straty ciepła.

W ten sposób firma Technoflon odzyskuje trzy czwarte mocy zainstalowanej w sprężarkach. P. Nijenhuis szacuje, że oszczędności energii skutkują krótkim okresem zwrotu, co najmniej krótszym niż rok. Jak oceniają specjaliści ALUP, w zależności od instalacji i zastosowania, okres zwrotu z inwestycji waha się od kilku miesięcy do dwóch lat.