SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZMIENNOOBROTOWE ALUP ALLEGRO – ŹRÓDŁEM OSZCZĘDNOŚCI W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

Sprężone powietrze jest powszechnym nośnikiem energii wykorzystywanym w zakładach przemysłowych, a sprężarki śrubowe to zdecydowanie jedne z najczęściej stosowanych urządzeń do jego wytwarzania (Rys. nr 1).

news

Rys. nr 1

Około 70% zakładów przemysłowych decyduje się na zakup sprężarki śrubowej. Jest to technologia, która cieszy się bardzo dużą popularnością oraz zaufaniem wśród klientów. Jeszcze do niedawna to sprężarki tłokowe dominowały na polskim rynku. Sytuacja ta zmieniła się dzięki korzyściom jakie dają kompresory śrubowe. Niższe zużycie energii elektrycznej, możliwość pracy ciągłej oraz mniejszy poziom natężania hałasu, to tylko niektóre zalety przemawiające na rzecz technologii śrubowej. Stale rosnące koszty energii elektrycznej kładą duży nacisk na szukanie oszczędności w zakładach przemysłowych, a sprężone powietrze jest jednym z obszarów, gdzie oszczędności stanowią istotną wartość. Jednym z głównych elementów przynoszących znaczną redukcję kosztów jest zastosowanie sprężarki śrubowej zmiennoobrotowej typu Allegro. Audyty energetyczne przeprowadzane przez firmę Alup Kompressoren Polska pokazują, że potencjał oszczędności wynosi od 15% do 60%. Średni wynik pomiarów wskazuje na oszczędności rzędu 35%.

Skąd się biorą oszczędności?

Przede wszystkim z charakterystyki pracy sprężarki stałoobrotowej oraz zmiennoobrotowej. Sprężarki o stałej prędkości obrotowej działają w trybie sterowania dociążenie – odciążenie – przestój (Rys. nr 2).

news

Rys. nr 2

Jest to ustawienie dwóch wartości ciśnienia: minimalnego (dociążenie) oraz maksymalnego (odciążenie). Sprężarka wówczas pracuje w przedziale nastawionych ciśnień np. 0,8 bar (8,2 – 7,4). Jeśli w danym momencie pracy zakładu pobór sprężonego powietrza jest niewielki albo go w ogóle nie ma, to sprężarka przechodzi w stan pracy bez obciążenia tzw. praca na jałowym biegu. Jest to najbardziej istotny element strat energetycznych. Sprężarka pobiera wówczas około 20% swojej nominalnej mocy, a w zamian nie wytwarza sprężonego powietrza (całkowicie zmarnowana energia)! Na wykresie nr. 1 widać, że w niektórych sytuacjach jałowy bieg stanowi większą część pracy sprężarki.

news

Wykres nr 1.

Natomiast w sprężarkach zmiennoobrotwych Allegro praca na biegu jałowym została wyeliminowana i stąd wynikają znaczne oszczędności. Chociaż budowa sprężarek śrubowych stałoobrotowych i zmienoobrotowych jest podobna, to jednak w tych drugich zastosowanie napędu o zmiennej częstotliwości poprawia efektywność energetyczną całego systemu sprężonego powietrza. Napęd o zmiennej częstotliwości dostosowuje prędkość silnika do zmiennego zapotrzebowania na sprężone powietrze w zakładzie przemysłowym. Jest to regulowane przez czujnik ciśnienia zainstalowany w systemie sprężonego powietrza. Ten czujnik przekazuje w sposób ciągły odczyt ciśnienia do sterownika, który bezpośrednio dopasowuje ilość wytwarzanego przez sprężarkę powietrza do aktualnego zapotrzebowania. Dzięki temu rozwiązaniu sprężarka oszczędza energię i utrzymuje ciśnienie na idealnie stałym poziomie. Na wykresie nr 2 widać wyeliminowanie pracy sprężarki na jałowym biegu, dzięki zastosowaniu zmiennoobrotowej sprężarki śrubowej Allegro.

wykres

Jakie oszczędności mogą wystąpić w zakładzie przemysłowym?

Aby określić wielkość generowanych kosztów energii elektrycznej związanych z wytwarzaniem sprężonego powietrza oraz dobór odpowiednich sprężarek zmienoobrotowych w zakładzie przemysłowym, niezbędne jest przeprowadzenie profesjonalnego audytu. W każdej firmie charakterystyka produkcji jest inna, stąd niemożliwe jest zastosowanie jednego uniwersalnego schematu. Firma Alup Kompressoren wyszła naprzeciw oczekiwaniom klientów i wprowadziła ofertę audytów energetycznych sieci sprężonego powietrza o nazwie „Oszczędność energetyczna w zakładach przemysłowych”. Celem audytu jest pomiar zużycia energii elektrycznej przez kompresory i przeprowadzenie symulacji pokazującej potencjał oszczędności. Wynikiem pomiarów jest opracowanie, które pozwala na określenie: - Jakie jest zapotrzebowanie na sprężone powietrze - Jakie jest zużycie energii elektrycznej oraz koszty z tym związane - Jaki jest czas pracy sprężarki na jałowym biegu (zmarnowana energia) - Jaka powinna być optymalna nastawa ciśnień - W jaki sposób zoptymalizować instalację sprężonego powietrza

Już dziś razem z firmą ALUP Kompressoren możesz zaoszczędzić energię elektryczną i jednocześnie przyczynić się do ograniczenia emisji CO2.

Sprężarki powietrza Largo i Allegro dowiedz się więcej...

Najnowsze sprężarki powietrza wyznaczają nowy standard efektywności energetycznej dla przemysłu. Dają one możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych oszczędności.