Czy Twoja instalacja sprężonego powietrza jest gotowa na lato?

Wysokie temperatury latem mogą być przyczyną awarii sprężarki powierza. Można tego uniknąć, dokonując regulacji w sprężarce.

Pogoda ma wpływ na wiele rzeczy, a także na sprężarkę (sprężarki) i osuszacz (osuszacze) sprężonego powietrza. Temperatura odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu sprężarki. ALUP podaje kilka wskazówek dotyczących sterowania temperaturą w sprężarce i zapobiegania niepotrzebnym awariom.

Is your compressor ready for summer?

Dla prawidłowej pracy sprężarek powietrza ważna jest kontrola temperatury w pomieszczeniu sprężarkowni.

Kilka faktów na temat temperatury w sprężarkowniach: Standardowa sprężarka powietrza jest zaprojektowana do pracy w temperaturze otoczenia między 5 ⁰C (41°F) a 40 ⁰C (104°F). Najnowsze sprężarki powietrza ALUP są przystosowane do pracy w zakresie do 46 ⁰C (115°F). Często, temperatura w pomieszczeniu sprężarkowni jest nawet o 15°C (60° F) wyższa niż zewnętrzna temperatura otoczenia ze względu na ciepło wytwarzane przez sprężarkę. Spadek temperatury powietrza na wlocie o 3°C (37°F) powoduje zmniejszenie zużycia energii o 1%. Żywotność sprężarki jest znacznie zmniejszona przez wyższe temperatury robocze, ponieważ wewnętrzne obciążenia termiczne na krytycznych częściach są większe.

Fakty dotyczące zarządzania temperaturą w maszynowni sprężarek powietrza

Poniższe kryteria mają wpływ głównie na temperaturę w sprężarkowni: I. Ilość świeżego powietrza przepływającego przez pomieszczenie sprężarkowni (wentylacja) II. Uwalnianie ciepła z kompresora i z urządzeń towarzyszących, takich jak osuszacze i elementy sieci sprężonego powietrza. III. Podgrzewane powietrze chłodzące, które jest wydmuchiwane przez sprężarkę (gdy nie są przewidziane żadne kanały wentylacyjne).

Wskazówki na lato

Aby uniknąć problemów z temperaturą w lecie, należy upewnić się, że: -W pomieszczeniu sprężarkowni musi być zapewniona dobrze funkcjonująca wentylacja. Zwłaszcza czerpnie i kanały wentylacyjne mogą być narażone na zatkanie pyłem i brudem. Należy je regularnie czyścić. -Należy regularnie mierzyć temperaturę w pomieszczeniu sprężarkowni, aby upewnić się, że jest ona niższa niż 40 ⁰C (104° F). - Sprawdzaj poziom oleju / płynu chłodzącego w sprężarce tak, aby był zgodny z instrukcją obsługi. -Wyczyścić wszystkie otwarte wymienniki ciepła w agregacie sprężarki i osuszacza z pyłu i brudu (patrz instrukcja obsługi). - Zaplanuj konserwację na początku lata, aby upewnić się, że sprężarka jest przygotowana do ciepłego okresu w roku.