Agrifirm inwestuje w wydajną instalację sprężonego powietrza

Przemyślane rozwiązanie oszczędza energię i dostarcza ciepło do hali zbiorników i kotłów parowych

W świecie pasz dla zwierząt chodzi przede wszystkim o maksymalną wydajność żywieniową. Ale równie ważne są procesy produkcyjne firmy, które muszą być jak najbardziej wydajne. Firma Agrifirm Feed zastąpiła 30-letnie sprężarki powietrza na między innymi jednostki zmiennoobrotowe firmy ALUP. Niezawodność uległa poprawie, a zużycie energii znacznie się zmniejszyło, również dzięki odzyskowi ciepła ze sprężarek i jego efektywnemu wykorzystaniu. Kierownik projektu w Agrifirm Christian van de Ven i reprezentant działu zakupów technicznych Bert Haank stwierdzili: "Oprócz niespełna kilkuletniego zwrotu z inwestycji uzyskaliśmy jeszcze wiele innych korzyści."

Instalacja firmy ALUP w firmie Agrifirm

Christian van de Ven i Bert Haank z firmy Agrifirm

Nie mniej niż 10 nowych instalacji sprężonego powietrza zostało zakupionych przez Agrifirm około 1,5 roku temu. Instalacje zostały wymienione nie tylko w Veghel, ale także w Oss i Wanssum. Lokalizacja w Veghel produkuje nie mniej niż 650 000 ton paszy rocznie. Holenderski lider rynku cały czas działa, chociaż rynek ten kurczy się od lat. Bert Haank: "Mimo to nasz udział w rynku rośnie nieznacznie każdego roku. Aby kontynuować ten wzrost, musimy zachować wysoki standard jakości i uważnie przyglądać się naszym kosztom. Oznacza to, że regularnie inwestujemy w bardziej wydajne procesy biznesowe z krótkim okresem zwrotu nakładów. Instalacje w nowoczesne sprężarki śrubowe to jeden z kluczowych przykładów takich działań.”

Wydajność żywieniowa

Pasza dla zwierząt nie jest już jednorodnym rozwiązaniem. Tylko w Veghel produkujemy rocznie od 200 do 300 różnych receptur paszy dla trzody chlewnej Christian van de Ven: "Z upływem lat obserwujemy trend coraz mniejszych serii produkcyjnych. Rozwój i stan świń muszą być optymalne. Im wyższa wartość odżywcza, aż do pewnych granic, tym mniej kilogramów paszy. Prowadzi to nie tylko do zmniejszenia obornika, ale także do zmniejszenia ruchu samochodów ciężarowych transportujących paszę. To również służy środowisku. Jako lider rynku, firma Agrifirm zawsze jest w czołówce innowacji.

Customer storie picture Agrifirm

Szyte na miarę rozwiązanie systemu sprężonego powietrza zwiększa naszą niezawodność eksploatacyjną

Christian van de Ven, kierownik projektu w firmie Agrifirm

Energooszczędne sprężarki powietrza

W Veghel w Holandii 30-letnie sprężarki tłokowe pod względem technicznym i ekonomicznym wymagały wymiany. Ponadto pożądane było zmniejszenie zużycia energii. Van de Ven: "Do wszystkich naszych procesów potrzebujemy sprężonego powietrza. Od sterowania zaworami pod mieszalnikami po dozowanie odpowiedniej ilości materiału. Przeprowadziliśmy liczne pomiary. To pokazało, że instalacje sprężonego powietrza pracowały z dużą stratą energii. "Różni dostawcy przedstawili swoje propozycje. Odpowiedzieli również na pytanie jaka jest charakterystyka zapotrzebowania na sprężone powietrze w naszych zakładach. "W przypadku naszego oddziału w Veghel podjęliśmy decyzję o zakupie zmiennoobrotowej sprężarki śrubowej Allegro 76 wyposażonej w inwerter częstotliwości i dwóch chłodzonych wodą sprężarek śrubowych Largo 76 (75kW). Jeden z dwóch modeli Largo 76 włącza się dopiero po osiągnięciu maksymalnej wydajności sprężarki sterowanej częstotliwościowo. Następnie sprężarka Allegro 76 ponownie dostosowuje swoją wydajność. W ten sposób nie zużywa się więcej energii niż potrzeba ", twierdzi Van de Ven. "Ponadto mamy 100% rezerwy na wypadek awarii sprężarki. Dzięki rozwiązaniu dostosowanemu do naszych potrzeb zwiększa się niezawodność naszej firmy "

Wykorzystanie ciepła odpadowego

Uwolnione ciepło odpadowe sprężarki zmiennoobrotowej jest wykorzystywane na hali ze zbiornikami. Na hali tej wymagane jest utrzymywanie wysokiej temperatury z uwagi na przechowywane tam różnego rodzaju oleje. W przypadku ciepła odpadowego z kolejnych dwóch sprężarek stałoobrotowych w zakładzie w Veghel ciepło odpadowe jest wykorzystywane do podgrzewania wody zasilającej kocioł parowy. Gorąca para jest z kolei wykorzystywana do podgrzewania mieszanek mąki przed poddaniem jej procesowi prasowania. Haank: "Nasze systemy sprężarek zostały w ten sposób w pełni odnowione. Instalacje sprężonego powietrza pozwalają na przestrzeganie wytycznych w zakresie zużycia energii, co sprawia, że pobór nie jest już większy niż zapotrzebowanie w zakładzie produkcyjnym a ryzyko przestoju linii produkcyjnej jest znikome. Ze wstępnych szacunków wynika, że oszczędzamy około 40% energii”. Oprócz lokalizacji w Veghel, firma ALUP zainstalowała również w Oss i Wanssum dwie sprężarki śrubowe zmiennoobrotowe wyposażone w inwertery częstotliwości oraz w zintegrowane osuszacze ziębnicze sprężonego powietrza i osuszacz adsorpcyjny z kontrolą ciśnieniowego punktu rosy.

Man at Animal feed production factory

Możemy dokładnie planować nasz budżet co do grosza, dzięki ALUP

Bert Haank – specjalista ds. zakupów technicznych w firmie Agrifirm

Proaktywne podejście

Różni, potencjalni dostawcy przedstawili swoje oferty. Obaj panowie zgadzają się: "Proaktywne podejście i przejrzysta propozycja- rozstrzygnęły sprawę. ALUP za każdym razem poświęcił odpowiedni czas na dokładne wyjaśnienie swoich systemów sterowania. Dało nam to pewność, że wybieramy najbardziej energooszczędny układ. W ciągu kilku lat odzyskaliśmy koszty inwestycji w sprężone powietrze. "Pan Haank dodaje, że docenił również proponowaną kompleksową umowę serwisową dla wszystkich instalacji sprężonego powietrza." Oferowane wieloletnie bezpieczeństwo zdecydowanie mi odpowiada. "Możemy teraz dokładnie budżetować co do grosza, bez ukrytych kosztów."