Bezolejowe, śrubowe sprężarki powietrza - ALUP, Imtech i TU/e, efektywna współpraca

Wywiad z Ad van Rooij (TU / e) i Jeroen van Veldhoven (Imtech)

Jeszcze przed nastaniem lat 80-tych ubiegłego stulecia ALUP współpracował z Politechniką Euthoven TU /e zapewniając zasilanie w sprężone powietrze salom wykładowym, laboratoriom i pozostałym budynkom uczelni. Współpraca ta obejmowała także konserwację sprężarek powietrza i była kontynuowana nawet, gdy TU/e zdecydowała się zlecić na zewnątrz ogólne utrzymanie kampusu.

ALUP compressor installation TU/e

Hans Tillmann (ALUP), Ad van Rooij (TU/e) i Jeroen van Veldhoven (Imtech)

Sprężone powietrze wolne od oleju. Śrubowe sprężarki powietrza WIS z powodzeniem spełniają to wymaganie.

W ostatnich dziesięcioleciach firma ALUP zbudowała dla TU/e wysokiej klasy stację w Eindhoven, aby zapewnić całkowicie bezolejowe sprężone powietrze. Firma skoncentrowała się na jakości powietrza i pewności zasilania. "Firma taka jak TU/e nie może sobie pozwolić na brak sprężonego powietrza" - powiedział Ad van Rooij Menadżer Zarządzania i Konserwacji w TU /e, „a zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest bardzo zróżnicowane - od 0 do nawet 80% - ponieważ zawsze prowadzone są ciągłe i nowe badania. Niektóre projekty wymagają dużej ilości powietrza w krótkim czasie - czasami zdarzają się eksperymenty, które muszą być wykonywane poza zwykłymi godzinami pracy. "Centralna stacja sprężonego powietrza składa się z trzech sprężarek śrubowych powietrza WIS 130 o mocy 45 kW każda, dwóch WIS 75 (55 kW, z ceramicznymi łożyskami) i dwóch ziębniczych osuszaczy powietrza DW 210 i DW300, o wydajności odpowiednio 35 i 50 m3 / min. Powietrze dostarczane jest do sieci o długości kilku kilometrów, która podlega ciągłej rozbudowie, ulepszaniu i poprawie efektywności energetycznej. Poza tym niektóre budynki i działy mają własną instalację sprężonego powietrza w TU / e. Na przykład Magazyn Specjalnych Środków Chemicznych ma swoje własne sprężarki powietrza, za pomocą których jest również uruchamiana obróbka pneumatyczna. Ponadto istnieje osobna sieć wysokociśnieniowa (80 bar) do celów specjalnych.

Skupiamy się na głównej działalności. Sprężarki powietrza i cała sieć sprężonego powietrza to obszary, za które pełną odpowiedzialność oddajemy firmie ALUP.

Podobnie jak inne firmy (rządowe), w ostatnich latach TU/e koncentrowało się na swojej podstawowej działalności. Zamiast zwykłej "faktury godzinowej" zadania związane z konserwacją zostały w dużej mierze powierzone jednemu wykonawcy. W przypadku sieci sprężonego powietrza wybrano Imtech. "Ale TU/e nie chciało ryzykować utraty naszej skumulowanej wiedzy i doświadczenia z ostatnich lat", mówi Hans Tillmann, inżynier sprzedaży ALUP. "Znamy możliwości maszyn - a także urządzeń, które są tutaj od ponad 10 lat - oraz stawiane im wymagania".

Współpraca w zakresie rozwoju i utrzymania sieci sprężonego powietrza

Rozwiązanie znaleziono w zespole, w którym Imtech otrzymał odpowiedzialność za TU/e i stał się klientem ALUP. "To działa idealnie" - mówi Jeroen van Veldhoven z Imtech, ekspert ds. Zarządzania, "o ile utrzymasz otwarte pole komunikacyjne. Na przykład cztery razy w roku musimy wypracować propozycje zmierzające do zmniejszenia zużycia energii, co następnie uzgadniamy z naszymi dostawcami. " Podczas zbliżającej się reorganizacji kampusu TU/e na park naukowy z salami konferencyjnymi, parkiem biznesowym i blokami mieszkalnymi dla setek studentów, zostaną również podjęte działania dotyczące rozwoju i utrzymania sieci sprężonego powietrza. Trójosobowy zespół jest bardzo pewny co do przyszłości. Ad van Rooij: "Mimo, że mamy obecnie do dyspozycji mniejszy budżet, dzięki naszemu długoterminowemu planowaniu wiemy, co jest potrzebne, aby wesprzeć nowe przedsięwzięcia. Nasz zespół może w dokładnych raportach i prognozach, uzasadnić to.”