Wywiad: Nowa energooszczędna instalacja sprężarek w firmie Voestalpine Polynorm

Oszczędzanie energii poprzez zrównoważone i inteligentne rozwiązania

Firma ALUP GrassAir dostarczyła energooszczędne sprężarki firmie Voestalpine Polynorm z siedzibą w Bunschoten. Znajomość sprężarek GrassAir oraz zalety produktów ALUP przeważyły szalę i przedsiębiorstwo Voestalpine Polynorm wybrało systemy dostarczania sprężonego powietrza ALUP GrassAir, które gwarantują znaczne korzyści. Zalety te obejmują odzyskiwanie ciepła, niskie koszty konserwacji oraz zredukowane zużycie energii. Układ ten dostarcza sprężone powietrze o ciśnieniu od 6 do 10 bar w całym zakładzie produkcyjnym poprzez centralny rurociąg.

Montaż sprężarek

Montaż sprężarek śrubowych w firmie Voestalpine Polynorm

Ulepszony układ sprężonego powietrza

Nowy system sprężonego powietrza zastępuje 4 stare stacje sprężania powietrza: 2 stacje o ciśnieniu sprężonego powietrza 6 bar oraz 2 stacje o ciśnieniu sprężonego powietrza 10 bar. Te 4 stacje zawierały łącznie 12 sprężarek, a niektóre z nich były wyprodukowane ponad 25 lat temu. Biorąc pod uwagę ich rok produkcji, niezawodność zmniejszyła się, a koszty konserwacji i eksploatacji wzrosły. Poza tym, z powodu korzystania z nowej prasy i rozszerzenia działu montażowego zaistniała potrzeba zwiększenia objętości sprężonego powietrza.

Odzyskiwanie ciepła

W rezultacie zamontowano nowy układ sprężonego powietrza składający się z 7 sprężarek – 4 maszyn dostarczających sprężone powietrze o ciśnieniu 6 bar oraz 3 maszyn zapewniających sprężone powietrze o ciśnieniu 10 bar. Podjęto również decyzję o umieszczeniu 7 nowych sprężarek w możliwie jak najbliższej odległości od siebie w celu zapewnienia optymalnej regulacji. Dzięki centralnemu umiejscowieniu, konserwację można przeprowadzać szybciej. Dodatkowo rozwiązanie to oferuje możliwość pełnego wykorzystania ciepła uwolnionego podczas generowania sprężonego powietrza. Ciepło jest wykorzystywane do zasilania kotła parowego, który został umieszczony obok nowego systemu sprężonego powietrza. Kocioł ten ogrzewa między innymi hale produkcyjne i biura. Układ został zaprojektowany tak, aby w razie potrzeby maszyny pracujące pod ciśnieniem 10 bar mogły dostarczać powietrze do sieci powietrza o ciśnieniu 6 bar za pomocą regulatora powietrza.

Instalacja odzysku energii w firmie Voestalpine Polynorm

Inwestycja w nową instalację zwróci się w ciągu trzech lat.

voestalpine Polynorm

Czas zwrotu wynoszący 3 lata

W przypadku montażu nowej sieci sprężonego powietrza firma ALUP GrassAir zawsze bierze pod uwagę całkowity koszt eksploatacji (TCO) oraz potencjalny czas zwrotu układu sprężonego powietrza. Ponowne wykorzystanie ciepła uwalnianego podczas wytwarzania sprężonego powietrza zapewnia niższe koszty konserwacji, a 7 nowych sprężarek zużywa znacznie mniej energii w porównaniu do 12 starych sprężarek – inwestycja w nowe sprężarki przez firmę Voestalpine Polynorm zwróci się w ciągu 3 lat. W skali roku możliwe jest zaoszczędzenie 192 000 m3 gazu ziemnego. W związku z tym, holenderski rząd przydzielił projektowi dotację ekologiczną, ponieważ spełnia on wymogi programu CIP w zakresie ekoinowacji. Dzięki tej inwestycji, stworzono niezawodny, centralny system sprężonego powietrza zapewniający wystarczającą wydajność pod kątem ostatniego powiększenia zakładu produkcyjnego.