Osuszacze adsorpcyjne - nowa generacja

Zmniejszenie ilości kondensatu w instalacjach sprężonego powietrza

Podczas procesu sprężania wilgoć występująca w postaci pary wodnej w zasysanym powietrzu jest zamieniana na kondensat w sprężonym powietrzu na wylocie ze sprężarki. Powoduje to zużycie i korozję sieci sprężonego powietrza i urządzeń wykorzystujących sprężone powietrze. Niekorzystnym tego rezultatem są kosztowne przerwy w produkcji oraz zmniejszenie wydajności i żywotności stosowanego sprzętu. Osuszacze adsorpcyjne stanowią rozwiązanie zapobiegające tym negatywnym zdarzeniom.

Pobierz katalog:

Więcej informacji

Wejdź na stronę produktu, aby uzyskać więcej informacji, pobierz broszurę produktu wraz z danymi technicznymi