Moc filtrów sprężonego powietrza ALUP

Czy wiesz, że powietrze atmosferyczne zawiera zanieczyszczenia takie jak: pył, różnego rodzaju węglowodory i wodę w postaci wilgoci. Jeżeli zostaną one zassane przez sprężarki powietrza a następnie sprężone, to dodatkowo wraz z drobinami oleju zostaną przetłoczone do instalacji.

Wymienione składniki zanieczyszczeń wchodząc w reakcje miedzy sobą, mogą przeobrazić się w elementy ścierne lub czynniki korozyjne, niszcząc instalacje urządzenia oraz sam produkt końcowy. Zanieczyszczone sprężone powietrze w sieci wiąże się także z kilkoma zagrożeniami. W prawie wszystkich przypadkach może to spowodować znaczny spadek wydajności, jak również wzrost kosztów utrzymania zarówno w odniesieniu do rzeczywistych napraw, jak i spadku produktywności. Innowacyjne filtry ALUP zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić najlepszą jakość powietrza i sprostać rosnącym wymaganiom jakościowym. Są one w pełni zaprojektowane i przetestowane zgodnie z normami ISO.

news

W każdym układzie zasilania w sprężone powietrze należy zainstalować jeden lub więcej filtrów. W rezultacie zyskuje się lepszą jakość powietrza, co jest korzystne dla całej sieci sprężonego powietrza, w tym osuszaczy, przewodów i instalacji powietrznych, oraz narzędzi pneumatycznych. Zaleca się także filtrowanie powietrza w różnych miejscach za pomocą dwóch lub trzech filtrów. Filtry Alup pomogą utrzymać sieć sprężonego powietrza w optymalnym stanie. Urządzenia, które używane są w dzisiejszych zakładach produkcyjnych wymagają sprężonego powietrza wolnego od zanieczyszczeń. Z tego właśnie powodu bardzo ważna jest instalacja jednego lub większej ilości filtrów. Stosowanie dwóch lub trzech filtrów pozwoli uniknąć ograniczeń w produkcji oraz obniżenia jej jakości. Użycie tylko jednego filtra może spowodować nasycenie filtra co w rezultacie może doprowadzić do obniżenia ciśnienia powietrza, pogorszenia jego jakości lub konieczności wymiany pewnych elementów maszyny bądź całej instalacji.

Korzyści dla użytkownika :

Wyższa jakość i wydajność

• Oczyszczenie sprężonego powietrza poprzez wyeliminowanie zanieczyszczeń olejowych i cząstek stałych. • Wyższa jakość produktu końcowego. • Zwiększona produktywność.

Oszczędność kosztów

• Wydłużenie okresu eksploatacji (maszyn/urządzeń, itp.). • Minimalizuje ryzyko przestojów. • Roczne okresy serwisowe zapewniają optymalną pracę wszystkich urządzeń.

Łatwa obsługa i instalacja

• Kompatybilne ze sprężarkami różnego typu i rodzaju. • Mogą być zainstalowane szybko w nowej lub w istniejącej już sieci. • Opcjonalne urządzenie do pomiaru spadku ciśnienia (wskaźnik/miernik) informujące o konieczności wymiany wkładu. • Prosta i szybka operacja wymiany wkładu. • Brak wymagania w zasilanie elektryczne.

Ryzyko, którego możesz uniknąć

Brak zastosowania filtrów może szybko doprowadzić do : • Nieszczelności instalacji sprężonego powietrza. • Zwiększenia kosztów eksploatacyjnych związanych z uszkodzeniami urządzeń i instalacji. • Redukcji wydajności i skrócenia czasu użytkowania urządzeń pneumatycznych. • Obniżenia jakości produkcji oraz produktu i pogorszenia wizerunku firmy zwłaszcza tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość powietrza.

news

Filtry liniowe

Wskazówki przy doborze urządzeń filtrujących:

W zależności od zastosowania, każdy odbiornik w systemie może wymagać innej jakości sprężonego powietrza. Należy upewnić się, że wybrany sprzęt do filtrowania rzeczywiście zapewni wymaganą czystość powietrza zgodnie z klasyfikacją określoną w tabeli ISO 8573-1:2010. Należy upewnić się, że zostały one przetestowane zgodnie z normą ISO 8573 i ISO 12500.
Przy porównywaniu różnych rozwiązań filtracyjnych należy pamiętać, że wydajność filtra w dużym stopniu zależy od warunków na wlocie. Biorąc pod uwagę koszt eksploatacji filtrów koalescencyjnych oleju, porównuje się jedynie początkowe straty ciśnienia przy powietrzu na wlocie w pełni nasyconym wilgocią . Powodem tego jest fakt, że praca filtra przy powietrzu osuszonym na wlocie nie jest reprezentatywna dla większości spotykanych zastosowań filtrów sieciowych.
Z drugiej strony, w przypadku filtrów przeciwpyłowych można oczekiwać, że spadek ciśnienia z czasem będzie wzrastał. Niski spadek ciśnienia początkowego nie oznacza, że pozostanie on taki przez cały okres eksploatacji wkładu filtracyjnego. Przy doborze nie należy się tylko kierować ceną zakupu ale trzeba uwzględnić całkowity koszt urządzeń filtracyjnych tj. koszty zakupu, eksploatacji i serwisu.
Specjaliści Alup Kompressoren są przeszkoleni w zakresie odpowiedniego doboru układów filtracyjnych i chętnie wykorzystają swoją wiedzę do odpowiedniego doboru filtracji, także w Twoim zakładzie.