SPRĘŻARKI POWIETRZA WYMAGAJĄ PROFESJONALNEJ ZABUDOWY

WEWNĘTRZNE STACJE KONTENEROWE SPRĘŻONEGO POWIETRZA ALUP, TO IDEALNE ROZWIĄZANIE W WIELU WYSTĘPUJĄCYCH W PRAKTYCE PRZYPADKACH

Niezależne, budowane poza obiektem przyszłego użytkownika i dostarczane jako kompletne stacje sprężonego powietrza, to coraz częściej spotykane, wygodne dla użytkownika rozwiązanie. Alup Kompressoren posiada wieloletnie doświadczenie w budowie tego rodzaju stacji w sposób optymalny w zakresie ceny, pełnej automatyki, efektywności energetycznej i wygody eksploatacji w trudnych warunkach otoczenia. Stacje takie są obiektami w pełni niezależnymi, lokalizowanymi w wybranym przez użytkownika miejscu zakładu, poza zasadniczymi halami i budynkami firmy, które dzięki temu mogą być w całości wykorzystywanie do podstawowych zadań produkcyjnych. Spotykamy w praktyce sytuacje dostępności miejsca na hali produkcyjnej z przeznaczeniem na stację sprężonego powietrza, jednakże nie jest to obszar odpowiednio wydzielony jako pomieszczenie tzw. sprężarkowni. Pomimo wyjątkowo niskiego poziomu hałasu emitowanego przez najnowsze konstrukcje sprężarek śrubowych ALUP, wskazane jest w wielu przypadkach odpowiednie oddzielenie stacji sprężarkowej od reszty hali. Przesłanki do takiego rozwiązania to: zapylenie na hali produkcyjnej, ograniczenie dostępu do urządzeń sprężonego powietrza dla ściśle określonego personelu, zabezpieczenie przed ryzykiem mechanicznego uszkodzenia urządzeń stacji, jeśli ich lokalizacja występuje w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych i transportowych, konieczność ewakuacji ciepła generowanego przez sprężarki poza halę i wiele innych specyficznych przesłanek.

WEWNĘTRZNE STACJE KONTENEROWE SPRĘŻONEGO POWIETRZA ALUP TO IDEALNE ROZWIĄZANIE W TEGO TYPU SYTUACJACH.

news

Wewnętrzna stacja kontenerowa sprężonego powietrza ALUP.

ALUP proponuje dedykowane, proste rozwiązanie, które nie narusza struktury budynku. Montaż wykonuje się na miejscu przyszłej sprężarkowni z wykonanych wcześniej elementów. Stosuje się dwa typy rozwiązań: z podłogą lub bez. Typ kontenera z podłogą pozwala na przesunięcie całej stacji po odłączeniu instalacji pneumatycznej, elektrycznej oraz związanej z odprowadzeniem kondensatu. Rozwiązanie bez podłogi jest często stosowane również w celu obniżenia kosztów całej inwestycji. Takie podejście umożliwia montaż stacji kontenerowej w miejscach, które dla gotowego kontenera są niedostępne. Zastosowanie znajdzie przede wszystkim w funkcjonujących już zakładach.

Stacja taka zachowuje wszystkie zalety kontenerowej stacji sprężonego powietrza, czyli przy użyciu odpowiednio zwymiarowanej wielkości czerpni i mat filtracyjnych, może pracować w lokalizacjach o szczególnie wysokim zapyleniu.

SPRĘŻARKI POWIETRZA I URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE TO CENNE ŹRÓDŁO ZASILANIA ZAKŁADU W SPRĘŻONE POWIETRZE. WŁAŚCIWA ZABUDOWA TYCH URZĄDZEŃ ZAWSZĘ SIĘ OPŁACA. PRZEDSTAWICIELE ALUP KOMPRESSOREN UDZIELĄ FACHOWEGO DORADZTWA I ZAPROPONUJĄ ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE. ZAPRASZAMY.