ECOntrol 6 – Sprężarki powietrza uzyskują nowy centralny system sterowania