Dalco Food inwestuje w zrównoważony rozwój

Dalco Food w Oss i Oosterhout posiada trzy nowe sprężarki powietrza WisAIR firmy ALUP zainstalowane w obu fabrykach. Te ekonomiczne, kompletne i bezolejowe systemy sprężonego powietrza spełniają obecne i przyszłe wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności. To sprawia, że są one idealnie dopasowane do rynku spożywczego.

Sprężarka bezolejowa

"W Oosterhout, gdzie Dalco Food opracowuje i produkuje komponenty z mączki mięsnej, konieczna była wymiana urządzeń pneumatycznych", mówi Henk Ligthart, kierownik TD w Dalco Food. "Dalco Food Oss miał już dobre doświadczenia z bezolejowymi sprężarkami WisAIR. Był to powód wystarczający, aby kontynuować współpracę z ALUP. Dalco Food Oss podpisało umowę wynajmu instalacji sprężonego powietrza na dziesięć lat, w tym abonament na kompleksową obsługę techniczną przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Dokładnie to, czego potrzebowaliśmy w Oosterhout. Tutaj produkujemy wszystkie składniki mięsne i chcieliśmy pozbyć się starych, smarowanych olejem sprężarek. ALUP przeanalizował sytuację i znalazł optymalne rozwiązanie. Eksploatujemy nowe sprężarki powietrza od kilku miesięcy i odnotowujemy istotne oszczędności zużycia energii. "

Customer Dalco Food

Jesteśmy bardzo zadowoleni ponieważ, oszczędzamy koszty zużycia energii elektrycznej.

Henk Ligthart, kierownik TD w Dalco Food

Miejsce o wysokiej higienie pracy

Dalco Food wykorzystuje sprężone powietrze głównie do automatycznych maszyn produkcyjnych, gdzie wymagane jest w 100% czyste sprężone powietrze. "Jeśli sprężarka jest smarowana olejem, olej może wejść do procesu produkcyjnego bez filtracji. Frans van Leeuwen, inżynier sprzedaży ALUP wyjaśnia: "Aby wykluczyć jakiekolwiek ryzyko, wybór sprężarek bezolejowych jest idealny. "

"Co więcej, wymogi bezpieczeństwa żywności stają się coraz bardziej rygorystyczne", mówi Ligthart. " Pracujemy dla wielu dużych firm, takich jak FrieslandCampina, Like-Meat, Quorn, Tesco, Subway i McDonald's. Ci odbiorcy regularnie przeprowadzają u nas ścisłe audyty. Na życzenie, coraz częściej przekształcamy "miejsce o wysokiej higienie pracy" w oddzielne pomieszczenie z dodatkowymi wymogami : specjalna odzież, bardzo wysoka czystość powietrza i nadciśnienie w pomieszczeniu produkcyjnym, tak aby powietrze nie mogło napływać z zewnątrz".

Bezolejowe sprężarki śrubowe WisAIR

Podsumowując, Dalco Food miało przestarzałe maszyny, zbyt wysokie koszty energii i zbyt małą wydajność. Nowa instalacja ma na celu wzrost i oszczędność energii. Technika WisAIR istnieje od ponad 25 lat. Ciągły rozwój produktu zapewnia najbardziej wydajną sprężarkę bezolejową w wymaganym przez nas zakresie mocy. Maszyna posiada łożyska ceramiczne smarowane wodą, co jest korzystne energetycznie. Napęd bezpośredni minimalizuje straty na przekładni. Ponadto, maszyny są wyposażone we wbudowany osuszacz chłodniczy i zintegrowany konwerter częstotliwości.

Osuszacz chłodniczy

"Dla naszego procesu ważne jest, aby używać suchego sprężonego powietrza", stwierdza Ligthart. "Sprężone powietrze jest w 100 procentach nasycone wilgocią; sprężarka przekształca wilgoć powietrza wlotowego w kondensat. Kondensat ten może stanowić ryzyko zanieczyszczenia naszych produktów końcowych. Ponadto, może powodować zużycie i korozję sieci przewodów sprężonego powietrza, maszyn i innych urządzeń odbiorczych. Zużycie i korozja mogą nie tylko zanieczyszczać produkty żywnościowe, ale również powodować przerwy w produkcji, zmniejszoną wydajność i skróconą żywotność sprzętu. Osuszacz chłodniczy chłodzi sprężone powietrze od 35°C do 3o°C odprowadzając wytrącony kondensat. Następnie powietrze jest ponownie podgrzewane do 25°C. Pozostałe w sprężonym powietrzu 20% wilgotności jest znacznie poniżej granicy zjawiska korozji.

Standaryzacja czystości sprężonego powietrza

Wymagania dotyczące czystości są klasyfikowane w klasach czystości powietrza określonych w normie ISO 8573-1 (wydanie 2010). Tabela ta określa 7 klas czystości. Sprężarki WisAIR spełniają wymagania klasy 0, najwyższej jakości powietrza. Dzięki tym bezolejowym sprężarkom, produkcja w Dalco Food zapewnia w 100 procentach czyste sprężone powietrze. Firma Dalco Food jest certyfikowana zgodnie z Międzynarodowym Standardem Żywności IFS (6) i Globalnym Standardem Bezpieczeństwa Żywności BRC (7). Dlatego też instalacje ALUP w Oss i Oosterhout muszą być również zgodne z przepisami IFS i BRC.

Productionline Dalco Food ALUP

Linia produkcyjna w Dalco Food

Konserwacja i serwis

Dzięki abonamentowi na 10 lat, Dalco Food jest całkowicie zwolnione z wszelkich zmartwień i może w pełni skoncentrować się na produkcji. Aby zapobiec usterkom, ALUP aktywnie planuje okresowe przeglądy, przeprowadzane przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie naprawy są przeprowadzane przy użyciu oryginalnych części zgodnie z normami HACCP i przepisami higienicznymi. Źródło: Magazyn branżowy EVMI, listopad 2018.