Audyt Sprężonego Powietrza

Firma Alup Kompressoren przeprowadza audyty instalacji sprężonego powietrza, które przyczyniają się do wzrostu efektywności, eliminują straty oraz pozwalają na wytyczenie kierunków zrównoważonego i efektywnego rozwoju przedsiębiorstw.

Jak zadbać o system sprężonego powietrza i poprawić sprawność ? Jak prowadzić nadzór nad efektywnością i ograniczać straty ? Jak przygotować się do nowej inwestycji i podjąć właściwą decyzje o zakupie ? Jak zredukować koszty wytwarzania sprężonego powietrza ? Odpowiedzią na powyższe pytania jest przeprowadzenie przez naszych specjalistów audytów instalacji sprężonego powietrza :

1. Pomiar obciążenia pracy układu sprężarek AirChitect

a. Pomiar obciążenia sprężarek b. Analiza danych c. Symulacja optymalizacji d. Oszczędności c. Najefektywniejszy system

2. Pomiar masowego przepływu sprężonego powietrza

a. Montaż sondy przepływomierza w rurociągu b. Konfiguracja systemu do zapisu c. Demontaż sondy pomiarowej d. Analiza i opracowanie raportu

3. Punktowy pomiar ciśnienia

a. Montaż sondy ciśnieniowej w rurociągu b. Konfiguracja systemu do zapisu c. Demontaż sondy pomiarowej d. Analiza i opracowanie raportu

4. Punktowy pomiar punktu rosy

a. Montaż sondy punktu rosy w rurociągu b. Konfiguracja systemu do zapisu c. Demontaż sondy pomiarowej d. Analiza i opracowanie raportu

5. Detekcja nieszczelności

a. Przygotowanie urządzenia Sonotec SONAPHONE b. Inspekcja zakładu w celu badania nieszczelności c. Oznaczenie wykrytych miejsc nieszczelności i siły wydmuchu d. Przygotowanie i przedstawienie raportu z inspekcji

news
Ad.1 Pomiar obciążenia układów sprężarek AirChitect odbywa się metodą bezinwazyjną i nie wymaga specjalnego przygotowania przez klienta. Jedynym wymogiem jest założenie jednostek pomiarowych na każdą sprężarkę mierzoną w układzie. Specjalne rejestratory ITrack zapisują przez okres do 7 dni 24h/dobę stan pracy każdej sprężarki na osi czasu (dociążenie / odciążenie / zatrzymanie).
Zebrane dane są później poddawane analizie z wykorzystaniem specjalnych algorytmów. Na podstawie wzorcowych danych oraz wywiadu z klientem zostaje przygotowany raport obciążenia obecnego układu sprężarek. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie symulacji i znalezienie najbardziej efektywnego rozwiązania wraz z obliczeniem potencjalnych oszczędności. Efektem końcowym jest przedstawienie raportu z omówieniem przez naszego specjalistę. Informacje zawarte w raporcie pozwalają na dobranie najbardziej efektywnego układu pod względem energetycznym oraz planowanie i przemyślany rozwój.
news
Ad.2-4 Pomiar masowego przepływu sprężonego powietrza stosujemy w momencie kiedy potrzebujemy poznać realny pobór/przepływ całego układu, jednej nitki lub danej części instalacji sprężonego powietrza w zakładzie. Metoda jest inwazyjna i wymaga specjalnego króćca przyłączeniowego, do którego jest wprowadzana sonda. Podczas pomiaru przepływu dokonujemy również pomiaru ciśnienia oraz punktu rosy. Pomiar w zależności od uzgodnień może trwać do 7dni 24h/dobę. Po zakończeniu pomiaru otrzymują Państwa raport zawierający wykres przepływu, ciśnienia i punktu rosy. Otrzymane dane pozwolą Państwu określić punkt rosy instalacji pneumatycznej, spadki ciśnień na rurociągach oraz optymalnie dobrać przyszłe rozwiązanie.
news

Wykres przedstawia wynik pomiaru masowego przepływu sprężonego powietrza

news
Ad.5 Detekcja nieszczelności odbywa się przy zastosowaniu detektora ultradźwiękowego Sonotec SONAPHONE, który pozwala na wykrycie nieszczelności instalacji pneumatycznych niesłyszalnych ludzkim uchem i niezauważalnych wzrokiem. Detektor pomiarowy wyłapuje ultradźwięki, przekształca je na sygnał dźwiękowy i analogowy umożliwiający oszacowanie miejsca i siły wydmuchu(dB). Wykryte miejsca są oznaczane przez naszego specjalistę i opisywane.
Efektem końcowym jest przedstawienie raportu w którym znajdują się sfotografowane miejsca wraz z opisem siły nieszczelności. Na podstawie raportu można przystąpić do szacowania kosztów związanych z usunięciem nieszczelności. Jednocześnie należy pamiętać, że usunięcie nieszczelności pozwala na ograniczenie wzmożonej konsumpcji sprężonego powietrza i dalej zmniejsza koszty wytwarzania Państwa produktów.

Ceny energii elektrycznej idą w górę. Ogranicz straty. Audyt ALUP podpowie jak to zrobić!